Priser til dyktige forelesere

To av NMBUs beste forelesere fikk i dag 25 000 kroner hver for sin innsats.

Priser til dyktige forelesere

Hvert eneste semester deler studentene ut sin egen pris til en foreleser kalt "semesterets beste foreleser".  Det er studentene selv som nominerer forelesere til prisen, og studentdemokratiet gjør en grundig jobb før verdige vinnere kåres. Det fører til at prisen er godt verdsatt blant foreleserne. Under immatrikuleringen fredag fikk Michael Tranulis og David Eilert Eilertsen 25 000 kroner hver for sin innsats med undervisningen av rektor Mari Sundli Tveit.

Published 21. august 2015 - 14:51 - Updated 23. mai 2017 - 19:19