Listhaug åpnet nye bygg ved Senter for husdyrforsøk

I strålende vårvær overleverte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug de nye forsøks- og undervisningsbygningene ved Senter for husdyrforsøk til NMBU.

Listhaug åpnet nye bygg ved Senter for husdyrforsøk

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Foto
Håkon Sparre, NMBU
Med det er første trinn i byggeprosjektene på Campus Ås tatt i bruk.

I sin tale under overleveringen av de nye bygningene ved Senter for husdyrforsøk (SHF) vektla Listhaug betydningen av å øke kvaliteten i forskning og høyere utdanning.

– God infrastruktur og kvalitet henger sammen. Det nye Senteret for husdyrforsøk gir topp moderne og fasiliteter for forskning og undervisning innen husdyr, sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Økt rekuttering og teknologi viktig

Rektor Mari Sundli Tveit i fjøset for melkekyr ved Senter for husdyrforsøk.

Rektor Mari Sundli Tveit i fjøset for melkekyr ved Senter for husdyrforsøk.

Foto
Håkon Sparre, NMBU
– Det vil også bidra til økt rekruttering  av dyktige fagfolk til landbruks- og matsektoren. Det fjøset det skal forskes i, må være minst like moderne som de nye høyteknologiske driftsbygningene som bygges i dag for framtida, sier Listhaug.

Rektor Mari Sundli Tveit var svært fornøyd med det nye anlegget og de mulighetne det gir for NMBUs satsing på framragende forskning og undervisning. Hun påpekt at SHF og Ås gård skal være det nasjonale anlegget for forsøk og undervisnings i husdyrproduksjon, veterinærmedisin, fòrteknologi, mattrygghet og matsikkerhet og at sentret gir nye muligheter til å sikre bærekraftighusdyrproduksjon.

SHFs avdelingsdirektør Ingvar Selmer-Olsen viser landbruks- og matminister Sylvi Listhaug med følge det nye fjøset for melkekyr.

SHFs avdelingsdirektør Ingvar Selmer-Olsen viser landbruks- og matminister Sylvi Listhaug med følge det nye fjøset for melkekyr.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Dyra har flyttet inn

Dermed er det første anlegget i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet offisielt overtatt og tatt i bruk av NMBU. Det har vært prøvedriften siden påsketider og dyra er flyttet gradvis inn i de flotte lokalene. Geiten fikk æren av å flytte først, etterfulgt av storfe og gris.

Nøkkelseremoni

Det var byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg fra Statsbygg som overleverte bygningene til Landbruks- og matdepartementet ved statsråd Sylvi Listhaug. Statsråden overleverte anlegget til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ved rektor Mari Sundli Tveit som stiller lokalene til disposisjon ved avdelingsdirektør Ingvar Selmer-Olsen ved SHF.

I tillegg var den en rekke hilsningstaler til SHF i anledning overrekkelsen, blant annet fra senterets største kunde, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, ved instituttleder Torstein Steine.

Published 8. mai 2015 - 16:17 - Updated 23. mai 2017 - 19:21