Styrevala ved NMBU

Det er nå gjennomført val av nye representantar for dei mellombels tilsette i undervisning- og forskarstillingar for til alle dei valde styrene ved NMBU. Og val av nye representantar for det tilsette i administrative og tekniske stillingar ved MatInf.

Styrevala ved NMBU

Valstyret godkjente vala 15.12.2014.

Universitetsstyret

Camilla Kielland er valt på nytt med Torun Sæther Fretheim som ny vararepresentant. Kielland er postdoktor på ProdMed og Fretheim er stipendiat på HH-NMBU. For detaljar. Les her

Fakultetstyret ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitskap

Kristin Olstad (førsteamanuensis på SportFaMed )er også valt for ein ny periode, med Daniel Straume (forskar på IKBM) som ny vararepresentant.  

For dei instituttvise vala. Les her

Fakultetstyret ved Fakultet for samfunnsvitskap

Kristine Lien Skog (stipendiat på ILP) er valt til nytt medlem med Tom Erik Sønsteng Henriksen (stipendiat på HH-NMBU) som vararepresentant.

For dei instituttvise vala. Les her

Fakultetstyret ved Fakultet for miljøvitskap og teknologi

Christian Bianchi Strømme (stipendiat INA) er nytt medlem og med Kristin Forfang (stipendiat IMT) vararepresentant.

For dei instituttvise vala. Les her

Ved seks av vala var det ein teknisk feil i oppsettet i valportalen som innebar at veljarane kunne prioritere fleire enn to av kandidatane. Dette ser ikkje ut til å ha fått konsekvensar for valresultatet. Det galt fylgjande val: Universitetsstyret, Fakultetsstyret ved Fakultet for miljøvitskap og teknologi og Fakultet for samfunnsvitskap, Instituttstyret ved Noragric, Instituttstyret ved HH-NMBU og Instituttstyret ved miljøvitskap (3 kandidatar)

Det vert elles vist til valreglementet § 14 om klage på val.

Published 16. desember 2014 - 11:16 - Updated 23. mai 2017 - 19:25