Pengedryss til NMBU-forskning

NMBU har fått innvilget midler til en rekke nye forskningsprosjekter, to postdoktorstipender og et nytt internasjonalt samarbeid fra Forskningsrådet.

Pengedryss til NMBU-forskning

NMBUs forskning har fått innvilget støtte fra Forskningsrådets Fri prosjektstøtte (FRIPRO) midler, Bionær- og Havbruksprogram og MILJØ 2015.

FRIPRO-midler til NMBU

Forskningsrådet gir 1,07 milliard kroner til 159 prosjekter i Fri prosjektstøtte fra 2015.

På NMBU har fire forskningsprosjekter ved henholdsvis IHA, IPV og og Handelshøyskolen fått innvilget slik støtte, i tillegg har unge forskertalenter på IKBM fått midler fra denne potten.

NMBU har fått innvilget støtte til mye spennende ny forskning fra Forskningsrådets programmer.
NMBU har fått innvilget støtte til mye spennende ny forskning fra Forskningsrådets programmer.
Foto
Faksmile


I kategorien nye prosjekter innenfor medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) er det delt ut 520 millioner kroner totalt til 75 prosjekter. Følgende NMBU-prosjekter har fått innvilget midler:

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) har fått støtte til prosjektet: «Parasite control of host behaviour: Revealing a neurobiological mechanism for active manipulation».

Institutt for plantevitenskap (IPV) har fått støtte til to prosjekter: «Using the moss Physcomitrella patens as a tool to understand the role of DEK1 in plant body patterning and evolution,» og «Dissection of an epigenetic memory mechanism modulating adaptive phenological traits in trees».

Institutt for kjemi, biovitenskap og matvitenskap (IKBM) har videre fått støtte til unge forskertalenter på prosjektet «Cell division in Streptococcus pneumoniae: identification and characterization of the cross wall-splitting machinery.»I kategorien nye prosjekter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) er det delt ut 263 millioner kroner fordelt på 41 prosjekter, et av disse fra NMBU:

Det er forskningsprosjektet «CauseHealth: Causation, Complexity and Evidence in Health Sciences» hvor NMBU Handelshøyskolen samarbeider med University of Nottingham og en rekke andre institusjoner og fagpersoner – deriblant fra faget Folkehelsevitenskap med NMBUs Institutt for landskapsplanlegging (ILP). Prosjektet ledes av forsker Rani Lill Anjum, mer om prosjektet her.

I kategorien matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) er det delt ut 292 millioner til fordelt på 43 søknader innen forskjellige kategorier:

Her har IKBM fått støtte for unge forskertalenter på prosjektet: «Resolving molecular mechanisms of biomass degrading enzymes through a combined computational and experimental approach».

Historisk landskapsplanlegging har fått penger under NFR programmet MILJØ 2015

Institutt for landskapsplanlegging (ILP)  har fått penger til prosjektet "From Fragmented to Integrated Landscape Management. Values of Green Cultural Heritage and implications for future policies and practises". Prosjektet ledes av Annegreth DietzeSchirdewahn ved NMBU og går over 3 år fra 2015 til slutten av 2017.   Dette er første gang at NFR gir en LA-seksjon et prosjekt med prosjektledelse. I alt skal 5,1 million kroner brukes til å rette fokus mot et historisk parkanlegg  og anleggets kulturelle og kunsteneriske betyning for utviklingen av et historisk landskap. Landskapet som forskerne skal jobbe i, er rundt Austerått i Ørland kommune i Sør-Trøndelag.

Austeråttborgen blir en del av et nytt spennende forskningsprosjekt.
Austeråttborgen blir en del av et nytt spennende forskningsprosjekt.
Foto
Dan Ågren


Forskningsmidler til NMBU fra Bionær- og Havbruksprogrammet

Forskningsrådets Bionærprogram har innvilget støtte til IKBMs prosjekt «Exploring tree-derived hemicelluloses as a source for prebiotics».

Forskningsrådets Havbruksprogram har på sin side gitt støtte til tre nye forskningsprosjekter ved NMBU, et innovasjonsprosjekt, to postdoktorstipender og et internasjonalt samarbeid.

De tre forskningsprosjektene er:

«Integrating genomics and system biology to improve the capacity for synthesis, transport, and filet deposition of EPA/DHA in salmon» ved IHA, under ledelse av forsker Simen Rød Sandve.

NMBUs Campus Adamstuen har fått støtte til forskningsprosjektene «Indo-Norwegian project for the development of candidate vaccines for fish,» og «Antibody ELISAs - an alternative to challenge trials for batch potency testing of fish vaccines».

For førstnevnte prosjekt er det professor Espen Rimstad ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInF) som er prosjektsøker, mens professor Erling Olaf Koppang ved Institutt for basalfag og akvamedisin (BASAM) er medsøker. For sistnevnte prosjekt er det forsker Paul Midtlyng ved MatInf som er prosjektsøker.

BASAM har videre fått støtte til det internasjonale samarbeidet «Is Amoebic Gill Disease in Salmon a hyper-reactive innflamatory response?», mens MatInf også har fått innvilget støtte til innovasjonsprosjektet "Development of vaccines against HSMI and CMS". På sistnevnte prosjekt var Pharmaq AS prosjektsøker, men det er forskere ved MatInf som vil utføre forskningen.


Videre har professor Finn-Arne Weltzien på det samme instituttet fått støtte til to postdoktorstipender:  «Melatonin - Direct effects on gonadotrope cells in the fish pituitary?» og «Transcriptome sequencing of Atlantic salmon pituitary to identify novel genes involved in pubertal activation.»

Published 11. desember 2014 - 8:16 - Updated 13. desember 2016 - 14:00