Utnyttelse av matavfallet

Er matavfallet kun et tap, eller er det også en ressurs?

Foto
Shutterstock

På et frokostseminar på Campus Ås viste NMBU bredden i prosjekter som berører problematikken med for store søppelberg av mat.

42% av det som kastes kommer fra husholdninger. 39% fra produksjon, 14% storkjøkken, 5% transport. NMBU-forskere fortalte om forskning og prosjekter som pågår for å redusere mengden mat som kastes.

Per Einar Granum snakket om hva husholdningene kan gjøre for å redusere matavfallet. Unge voksne og unge familier er verstingene. Mer gjennomtenkte innkjøp, en generell skepsis til «best-før»-merking og foredling er noen tiltakene som sikrer trygg mat og mindre kasting. Se foredraget til Per Einar Granum.

Matsvinn er også et stort problem i utviklingsland. Sør for Sahara vil trolig situasjonen forverres, som en konsekvens av kriser som krig, flom og tørke. Judith Narvhus sa at for å få utvikling i et land, må landet ha utvikling i næringsmiddelindustri – ikke bare egenproduksjon. Matindustri må ha kvalifiserte medarbeidere. Prosessering der maten produseres vil sikre at mindre mat kastes. Se foredraget til Judith Narvhus.

Forbruker oppfatning av hva som er akseptabelt å spise har en stor innvirkning på søppelberget. Frukt og grønnsaker med rar form, brød med ødelagt skorpe, forholdet til best-før dato og misfargede matvarer har stor betydning for valg av mat. Marije Oostindjer fortalte om det nystartede prosjektet COSUS. Se foredraget til Marije Oostindjer.

Verden må over fra en fossil økonomi til bioøkonomi, hvis vi skal kunne brødfø befolkningen fra samme areal som vi har i dag. Svein Jarle Horn sier at vi må tenke flere produkter fra samme kilde, til mat, för, energi, emballasje mm. Med en god bioøkonomi må hele biomassen utnyttes. Biomasseproduksjon og –prosessering er nøkkelteknologi i fremtiden. Se foredraget til Svein Jarle Horn.

Published 31. oktober 2016 - 17:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:26