Tang og tare - det beste dyrefôret

80 prosent av fôret norske husdyr får er importert. Mye importeres fra Øst-Europa og Brasil. En del norskprodusert korn og raps går til dyrefôr, men dette er også planter som kan brukes til menneskemat.
 
- Det er på tide at vi ser på hvordan vi kan forsyne norske husdyr med norsk fôr, og da gjelder det å være kreativ. Hva har vi av biomasse som er uutnyttet og som ikke kan brukes direkte til menneskemat? Jo, trær og makroalger som tang og tare. En ny næring er i ferd med å etablere seg i Norge, og de første dyrkerne av tang og tare er i gang, og det vil gi fôr av høy kvalitet til dyrene våre, skriver professor Margareth Øverland i en kronikk i Aftenposten Viten.

Oppdrettsnæringen bidrar sterkt til å forsyne oss mennesker med proteiner. Det er stor global etterspørsel etter animalsk protein i verden, og etterspørselen øker. Behovet kommer som en konsekvens av at det blir flere av oss på kloden, økt levestandard, mer press på landbruksareal og klimaendringer.

Dette er et lite utdrag av kronikken i Aftenposten Viten.
Les hele kronikken er å publisert på NMBUs Matblogg.

Les mer og se film om Margareth Øverlands forskning.

 

Published 25. september 2014 - 10:00 - Updated 5. mai 2021 - 10:30