Stinn brakke på Ungforsk på NMBU!

Ungforsk 2019 på NMBU.

Foto
Håkon Sparre
Ungforsk arrangeres årlig i Oslo og Akershus for 10. klasse og VG1-elever i tilknytning til Forskningsdagene. Her får skoleklassene oppleve hvordan realfag og naturvitenskap kan være med på å løse noen av fremtidens utfordringer. De fleste elevene kom fra skolene i Ås, Nordby, Vestby, Frogn.
 

Ungforsk 2019 på NMBU.

Foto
Håkon Sparre

Vitenshow og praktiske elevøvelser
Besøket på NMBU startet med et vitenshow i Vitenparken bestående av kjemiøvelser og foredrag om statistikk og vaksiner. Deretter gikk klassene til en aktivitet hvor elevene fikk prøve seg som forskere i praksis. De fikk blant annet lære grønn koding, genenes verden og genmanipulering og å teste smakssansene sine gjennom sensorikkfag. Gode aktiviteter planlagt av pedagogene Aiyana Hudgins og Ole Andreas Nordhaug ved Vitenparken skapte stort engasjement blant elevene.
 
Årets Ungforskdager på Ås har vært en suksess
– Det har vært god stemning, og det virker som om elevene har blitt veldig engasjert. Vi har hatt et godt samarbeid med Vitenparken som har sydd sammen mange interessante faglig-pedagogiske opplegg hvor elevene har fått prøve ting i praksis, sier Ungforskgeneral Johan Berlin.

Published 25. september 2019 - 15:56 - Updated 20. juli 2021 - 14:41