Studentopptak 2019

Søkningen er større enn noensinne og poenggrensene har gått opp på flere av studiene.  Til de 989 plassene er det totalt 2975 søkere som står på venteliste for å få en studieplass ved NMBU.

– Vi er veldig tilfredse med den gode søkningen til våre studier tatt i betraktning en nedgang nasjonalt. Jeg tror stadig flere studenter som søker NMBU gjør det på grunn av vårt fokus på bærekraftspørsmålene. Både landbruk og havbruk går frem i søkertall nasjonalt og denne gledelige utviklingen ser vi også hos oss. Det arbeides godt på studieprogramsiden ved alle fakulteter, både når det gjelder kvalitet og samfunnsrelevans. Det tror jeg gjør alle våre studier enda mer attraktive blant de som skal begynne å studere. Jeg gleder meg til å følge utviklingen videre, sier Solve Sæbø, prorektor for utdanning.

Grønne studier attraktive
Det er merkbart at "det grønne skiftet" også preger søkningen til NMBU-studiene. Grønne studier som bioteknologi, biologi, økologi og naturforvaltning og matvitenskap øker også i 2019 sammen med utdanninger innen energi og miljøfysikk, industriell økonomi, fornybar energi og landskapsarkitektur.  Årets nykommer blant studiene ved NMBU «Anvendt robotikk», ble rangert på førsteplass hos 57 søkere.

Høye poenggrenser og sterkere konkurranse
Blant NMBUs studier er fortsatt veterinærstudiet det vanskeligste å komme inn på, med 56,9 poeng for førstegangsvitnemål (rett fra videregående) og 63,7 poeng for søkere i ordinær kvote. Men mange andre studier har også stadig høyere inntakskrav og stor konkurranse om plassene, bl.a. industriell økonomi (55,2/58,6), miljøfysikk og fornybar energi (54,8/56,0) og bioteknologi (54,8/56,1).
At nesten alle studiene har ventelister, viser at NMBU er et attraktivt studiested for stadig flere.

Svarfrist
Alle søkere har nå fått svar på søknaden sin, og 24. juli er siste frist for å svare Samordna opptak. Det må svares ja til tilbud og eventuelle tilbud om venteliste for å beholde studieplassen. Dersom svar ikke kommer innen fristen, blir dette tolka som nei.

– Her på NMBU har vi sterkt fokus på studiekvalitet og innovative undervisningsformer, og studentenes læring er sentral i vår læringsfilosofi, sier prorektor for utdanning, Solve Sæbø.  Dessuten har vi ett av landets beste studentmiljøer hvor studentene trives veldig godt.

– Jeg vil oppfordre alle som har blitt tilbudt plass til å ta den, og ønsker dem hjertelig velkommen til Ås i august.

Vi gleder oss til å ta imot årets nye studenter!

Velkommen som ny student

 

 

Published 23. juli 2019 - 11:00 - Updated 20. juli 2021 - 14:23