Flere søkere til NMBU

Prorektor for utdanning Solve Sæbø.

Foto
Håkon Sparre, NMBU
Økningen er spesielt gledelig ettersom det i år er første gang på flere år at det totale søkertallet til Samordna opptak har gått ned. Søkertallene har falt med rundt 2,3 %. 

– Vi er veldig tilfredse med den gode søkningen til våre studier tatt i betraktning en nedgang nasjonalt. Jeg tror også at stadig flere studenter som søker seg til NMBU har søkt seg til oss på grunn av vårt fokus på bærekraftsspørsmålene. Trenden er at landbruk og havbruk går frem i søkertall nasjonalt. Denne gledelige utviklingen ser vi også hos oss. Det arbeides godt på studieprogramsiden på alle fakulteter nå, både når det gjelder kvalitet og samfunnsrelevans, og jeg tror vi med dette ser at vi gjør alle våre studier enda mer attraktive blant de som skal begynne å studere. Jeg gleder meg til å følge utviklingen videre, sier Solve Sæbø, prorektor for utdanning.

Grønne studier attraktive

Det er merkbart at «det grønne skiftet» også preger søkningen til NMBU-studiene. Grønne studier som bioteknologi, biologi, økologi og naturforvaltning og matvitenskap øker også i 2019. Utdanninger innen energi og miljøfysikk, industriell økonomi, fornybar energi og landskapsarkitektur øker også i popularitet. Årets nykommer blant studiene ved NMBU "Anvendt robotikk", ble rangert på førsteplass hos 57 søkere.

Svak nedgang for noen studier
Veterinær og dyrepleierstudiene er fortsatt svært populære. Det er mange søkere per studieplass, men studiene har likevel noe færre søkere i år sammenliknet med 2018. For studier innen økonomi og administrasjon opplever NMBU i likhet med de andre utdanningsinstitusjonene en svak nedgang.

 

Published 25. April 2019 - 14:21 - Updated 20. juli 2021 - 13:56