Kvinnedagen sett med insektsblikk - 8. mars

Dersom vi teller opp antall hanndyr og antall hunndyr på kloden, sørger insektene for at det er flest damer i verden.

Alle honningbiearbeidere er damer – det blir 83 milliarder damer, bare der. Alle maurarbeidere er damer – og det finnes enormt mange maur – de er den mest tallrike typen insekt på kloden. Og bladlus – de føder rett og slett ferdig utvokste, gravide bladlusdamer. Så Beyoncé hadde rett: Who run the world? Girls!

Insektsforsker og forfatter av boka Insektenes planet, professor Anne Sverdrup-Thygeson ser på 'Kvinnedagen sett med insektsblikk' i et foredrag ved Naturhistorisk museum.

Tid:    8. mars 2019, kl. 0830 - 0930

Sted: Tøyen hovedgård (Google Maps)

 

Plansje: innsiden av en maurtue.

Foto
Sandefjord Museum
Published 6. mars 2019 - 12:37 - Updated 20. juli 2021 - 13:43