Deltar i Forsker Grand Prix 2018

NB: Begge forskerne står på scenen på Latter i Oslo den 25. september kl 18. Det er gratis å være publikum og fagmiljøene oppfordres til å stille med heiagjenger.

Tunellbygging, stein og tungmetaller

Når du tenker på forurensning ser du kanskje for deg store fabrikker som spyr ut røyk eller søppel kastet i veikanten. Men visste du at helt vanlig stein kan inneholde tungmetaller og radioaktivitet i nivåer som kan være skadelige for mennesker og natur? Dypt inne i fjellet gjør den ingen skade, men ved graving av kjellere og tuneller tar man ut store mengder knust stein som kan reagere med luft og vann og avgi skadelige stoffer.

- Jeg forsker på alunskifer, en type stein som i Norge finnes hovedsakelig i Oslofeltet – fra Porsgrunn/Skien i sør til Hamar og Lillehammer i nord, sier Frøydis Meen Wærsted ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning.

 Wærsted forteller videre at ulike lagringsforhold kan gi ulik utlekking av forskjellige tungmetaller og radioaktive stoffer fra stein til vann.

- Jeg undersøker derfor hva som kommer ut av knust alunskifer ved lagring i åpne beholdere sammenlignet med når det er dårlig tilgang på oksygen.

Alunskifer er et kjent problem byggenæring og myndigheter er opptatt av. Nå håper hun at hennes forskning kan bidra til bedre forståelse av problemet. Du får både se og høre om hennes forskning under Forsker Grand Prix. 

Frøydis Meen Wærsted forsker på alunskifer. 25. september 2018 deltar hun i Forsker Grand Prix på Latter i Oslo.

Foto
Terje Heiestad

En manipulerende parasitt

Parasitter finnes over alt, og det finnes mange forskjellige typer. Effekten de har på verten sin varierer fra nesten ikke merkbar, til dødelig, og alt i mellom. Mange parasitter har muligheten til å infisere mennesker. Parasitten Helland-Riise jobber med kan ikke det, men ny viten om hvordan parasitter fungerer generelt vil muligens gjøre det enklere å  bekjempe den ubudne gjesten.

- Parasitten jeg jobber med, Euhaplorchis californiensis, er avhengig av fugletarmer for å kunne reprodusere seg, sier Siri Helene Helland-Riise ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved NMBU. 

Hun forklarer at babyparasitter slippes ut med fuglebæsjen, og kan etter hvert infisere en spesiell type fisk, som lever langs kysten av California. P

- Parasitten tar faktisk bolig på hjernen til disse fiskene, som kalles California killifisk. Disse fiskene må spises av fugler, og parasitten kan da lage flere babyparasitter. Infiserte killifisk har opptil 30 ganger større sannsynlighet for å bli fuglemat enn fisk uten parasitten. 

Ettersom parasitten er avhengig av at fisken blir spist av en fugl, får den også endret sin adferd.  Det fører til at fisk med parasitter på hjernen gjør andre ting enn fisk uten parasitter på hjernen.

- Jeg har fokusert på hvilke ulike oppførsler dette er, og om mengden parasitter på hjernen har noe å si. Jeg nærmer meg slutten av PhD-en, og har derfor masse spennende å vise frem, blant annet at parasitten bruker en helt annen metode for å komme seg inn i fisken enn man tidligere visste. Det er bare å glede seg, oppfordrer hun.

Siri Helene Helland-Riise ved NMBU forsker på parasitter. Møt henne i Forsker Grand Prix

Foto
Terje Heiestad

 

 

 

 

Published 12. september 2018 - 9:58 - Updated 20. juli 2021 - 13:00