Studentopptak 2018

Søkningen er større enn noensinne og poenggrensene har gått opp på flere av studiene.  Totalt har 1800 søkere fått tilbud om studieplass ved NMBU av over 7900 kvalifiserte.

Høyere poenggrenser
NMBUs studietilbud øker i popularitet og det er i år høye poenggrenser og ingen ledige studieplasser per nå. Her kan du se poenggrensene til søknad på bachelor-programmene.

– Universitetet vårt vokser, både i størrelse og omdømme, og det er tydelig at unge søkere ser at vi har attraktive studietilbud, sier Mari Sundli Tveit, rektor ved NMBU. 

– Jeg ser frem til å møte alle de nye studentene på immatrikuleringen til høsten! 

Studieprogram som trekker opp søkertallene og poenggrensene, både når det gjelder søknader totalt og søkere som har NMBU som førstevalg, er blant annet veterinærmedisin, dyrepleie, biologi, ettårig grunnstudium, landskapsarkitektur, eiendom, økonomi og administrasjon og bioteknologi.

Biologi er in
For å komme inn på bachelorprogrammet i biologi må søkerne i år ha over 49 studiepoeng, både i ordinært opptak og for førstegangssøkere. I fjor var poenggrensen litt over 45, så det er tydelig at mange flere unge nå ønsker å lære hvordan levende organismer fungerer eller for eksempel bidra til å utvikle bærekraftig matproduksjon.

– Gledelig at biologifaget er blitt så populært! Samfunnet har behov for eksperter innen alle realfag, naturligvis også biologi; i en tid hvor naturmiljøet er i fokus, sier instituttleder for plantevitenskap ved Fakultetet for biovitenskap, Odd Arne Rognli.

Lektor i realfag også populært
Attraktivt er også lektorutdanningen i realfag. Her har poenggrensen for å komme inn gått opp fra 46,7 til 51,4 for førstegangssøkere og fra 50,4 til 51, 1 i ordinært opptak. Dette er en profesjonsutdanning som ender med en mastergrad, og det i et fagmiljø som er levende opptatt av utdanning for bærekraftig utvikling. Leder for lektorutdanningen ved NMBU, Hans Erik Lefdal, er fornøyd:

Det er veldig gledelig at statusen for å blir lektor er stigene og at kravene er høyere.

– Da vet vi at kvaliteten på de lektorene som skal utdanne nye generasjoner er dyktige lærere, med vekt på bærekraftig utvikling.

Svarfrist
Alle søkere har nå fått svar på søknaden sin, og 24. juli er siste frist for å svare Samordna opptak. Det må svares ja til tilbud og eventuelle tilbud om venteliste for å beholde studieplassen. Dersom svar ikke kommer innen fristen, blir dette tolka som nei.

– Her på NMBU har vi sterkt fokus på studiekvalitet og innovative undervisningsformer, og studentenes læring er sentral i vår læringsfilosofi, sier prorektor for utdanning, Solve Sæbø.  Dessuten har vi ett av landets beste studentmiljøer hvor studentene trives veldig godt.

– Jeg vil oppfordre alle som har blitt tilbudt plass til å ta den, og ønsker dem hjertelig velkommen til Ås i august.

Vi gleder oss til å ta imot årets nye studenter!

Published 19. juli 2018 - 10:53 - Updated 20. juli 2021 - 12:45