Vanningsforbud i Ås - NMBU kan vanne

Svaret er enkelt: Vi har vårt eget vanningsanlegg som pumper vann fra Årungen! Med den vedvarende tørken som vi opplever nå, er mange av forsøkene helt avhengig av vanning for ikke å bli ødelagt.

Vanning fra eget anlegg ved NMBU må til.

Foto
Senter for klimaregulert planteforskning, NMBU
Vanningsanlegget er en godt bevart hemmelighet for de fleste. Det er Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) som drifter anlegget – som er et av de største vanningsanleggene i landet. Over 9 kilometer rørgater ligger i bakken rundt på Campus. Fra pumpestasjonen nede ved Årungen, pumpes vannet opp slik at vi kan vanne beitene ved Årungen, forsøkene på Vollebekk, Kjerringjordet og Søråsjordet. Ja, helt opp til Pentagon, Kirkejordet, Frydenhaug og frukthagene går vannledningene.

Anlegget er stort og krevende å drifte, men i perioder som dette får vi godt betalt for innsatsen: Vi hadde rett og slett ikke klart oss uten muligheten til å vanne nå!

Vil du vite mer om hva Senter for klimaregulert planteforskning driver med, kan du følge oss på Facebook!

Published 31. mai 2018 - 12:35 - Updated 20. juli 2021 - 12:36