Gi oss din mening før fristen!

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse har pågått siden februar og avsluttes 20. mars. Har du ikke svart ennå, håper rektor Mari Sundli Tveit at du vil ta deg tid til å gjøre det.

- Som regel gøy å være student. Men noen ganger kan det være vanskelig også. Og vi vet at ganske mange sliter med stress eller depresjon eller har det vanskelig på andre måter. Vi er opptatt av at vi skal hjelpe hverandre på best mulig måte. Derfor er det avgjørende for oss å vite hvordan studentene faktisk har det. Denne informasjonen vil hjelpe oss å gjøre din studiehverdag bedre, sier rektor Mari Sundli Tveit.

- For å få et så riktig bilde som mulig, er vi avhengige av mange svar, og vi er avhengige av ærlige svar, sier Tveit.

Så langt har 34 prosent av NMBU-studentene har besvart undersøkelsen. Det er fortsatt et stykke bak Norges danskehøyskole, som har en svarprosent på 89,2 blant sine studenter.

Du finner undersøkelsen her.

Kartlegger hvordan studentene har det

Tall fra forrige SHoT-undersøkelse i 2014 viser på landsbasis at én av fem studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager og én av seks studenter er ensomme. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse sendes ut hvert fjerde år og kartlegger studentenes helse og trivsel under studieløpet. SHoT 2018 kartlegger hvordan heltidsstudente under 35 år har det og trives i studietiden. Tilsammen 160 000 studenter over hele landet mottar undersøkelsen. Undersøkelsen startet 6. februar og avsluttes 20. mars. Resultatene fra undersøkelsen skal være klar 4. september.

Dette er Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018)

  • Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet.
  • Undersøkelsen er nasjonal og blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene. SHoT 2018 vil gi viktig innsikt i hvordan studentene har det og i hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres.
  • I undersøkelsen oppfordres landets studenter til å svare Helt ærlig om åtte ulike temaer knyttet til studenttilværelsen, helse- og trivsel.
  • Det spørres om psykisk og fysisk helse, trening, rus og alkohol, for å nevne noe


Studentsamskipnadene samarbeider om undersøkelsen som utføres av Folkehelseinstituttet, som også forsker videre på funnene..

 NMBU vil gjennomføre en egen undersøkelse for studenter med utenlandsk statsborgerskap i løpet av 2018.

Mer info:

https://www.nmbu.no/student/studieadm/aktuelt/node/33883

https://studenthelse.no/heltaerlig_omundersokelsen

https://www.facebook.com/svar.heltaerlig

 

Published 9. mars 2018 - 13:13 - Updated 16. juli 2021 - 12:16