Tildelingsbrev for NMBU

Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument og skal distribueres til alle medlemmer av institusjonens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger blir formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av 2018.

Du kan lese hele brevet i denne lenken.

Published 11. januar 2018 - 10:28 - Updated 16. juli 2021 - 11:52