12 forskere om det grønne skiftet

Akkurat som vår avhengighet av olje har påvirket mange sektorer, så vil det grønne skiftet skape mange nye muligheter. Svaret ligger i bioøkonomien. Norge har naturgitt fortrinn gjennom store havområder, mye skog og lange landbrukstradisjoner, og NMBU har fag og forskning som er midt i denne utviklingen.

Her får du innblikk i forskning ved NMBU som vil få betydning når vi nå girer om for det grønne skiftet.

Published 31. oktober 2016 - 18:10 - Updated 13. juli 2021 - 10:51