Satser på gründere

Ås-miljøet har gjennom flere år lagt ned betydelig innsats i å kommersialisere gode idéer fra forskning. For å styrke satsingen  ble Inkubator Ås AS etablert av Siva og Kjeller Innovasjon i 2014, i samarbeid med FoU-miljøet på Ås.

Dette er en spennende satsning på gründere, sier forskningsdirektør Ragnhild Solheim ved NMBU.

Dette er en spennende satsning på gründere, sier forskningsdirektør Ragnhild Solheim ved NMBU.

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

- Vi håper at et slik satsning vil være med på å gi mer oppstart av nye virksomheter, sier forskningsdirektør ved NMBU, Ragnhild Solheim. 

I mars 2015 tiltrådte daglig leder, Simen Hesleskaug. Hesleskaug har solid bakgrunn innenfor etablering av teknologiselskaper, ledelse og forretningsutvikling. Inkubator Ås skal utvikle innovasjonsbedrifter i tidlig fase og bistå gründere med kompetanse og nettverk.

- Satsningen er spennende og kan bety mye for realisering av de mange gode forsknignsindeene som finnes på Ås og på Adamstuen, sier  Solheim. 

Inkubator
Inkubator Ås vil bli et naturlig kompetansesenter for selskaper innen bioøkonomi.

Simen Hesleskaug er daglig leder ved Inkubator Ås AS.

Simen Hesleskaug er daglig leder ved Inkubator Ås AS.

Foto
Inkubator Ås

- Selskapet skal bidra til at innovasjoner fra Ås-miljøet har større sannsynlighet for å lykkes, sier daglig leder i Inkubator Ås, Simen Hesleskaug. Selskapet skal gjennom en veldefinert inkubasjonsprosess sikre at kommersialiseringsløp gjennomføres så effektivt som mulig og bidrar til at nyetableringer i enda større grad lykkes i markedet, fortsetter han.

Inkubator Ås skal utvikle bedrifter i en tidlig fase og bistår med kompetanse og nettverk. Finansieringen av Inkubator Ås vil i oppstarten være gjennom bevilgninger fra Siva, Akershus fylkeskommune, Follorådet og FoU-aktørene på Ås, samt mye egeninnsats fra et samlet Campus Ås, sier styreleder i Inkubator Ås, Mariann Ødegård.

Kompetansesenter for innovasjon
Inkubator Ås er lokalisert kompetansesenter for innovasjon, som holder til i Skog og landskap sine lokaler, i Høgskoleveien 8 på Ås.

 

Published 20. mars 2015 - 10:15 - Updated 7. juli 2021 - 23:36