Innovasjonspris til Vincent Eijsink

Professor Vincent Eijsink er en av UMBs fremste forskere.

Professor Vincent Eijsink er en av NMBUs fremste forskere innen bioenergi.

Foto
NMBU

Bioenergy Innovation Award er en pris som deles ut av FME CenBio. 2015-prisen ble delt ut 17. mars under CenBiodagene i Trondheim.
Prisen er en nasjonal innovasjonspris innen stasjonær bioenergi som skal stimulere til og belønne kunnskapsbasert innovasjon og/eller entreprenørskap.

Vincent Eijsink får prisen for sin avgjørende innsats for utviklingen av bioenergi i Norge. Komiteen ser at denne instatsen har hatt betydning for bioenergifeltet som helhet, og for en helhetlig tilnærming til spørsmålet om hvordan biomassen best kan utnyttes.

Komiteen skriver i sin begrunnelse:

"Årets vinner scorer høyt på alle de tre kriteriene for Bioenergy Innovation Award; innovasjonen må bidratt til nytenking i bransjen, den må være forskningsbasert og den må ha et kommersielt potensial. Vinneren har over flere år bygget opp et vitenskapelig fagmiljø med internasjonalt renommé innen enzymteknologi og biogassprosesser. Vinneren er god på koplingen mellom grunnforskning og næringsliv, han har stort gjennomslag i næringslivet og bidrar til å skape langsiktige muligheter for dem. Han jobber målrettet med å utvikle biogassløsninger som er av direkte betydning for bedriftene. Biogassforskningen har vært konsentrert om utvikling av robuste, raske, og direkte implementerbare biogassprosesser, hovedsakelig i nært i samarbeid med Cambi, TINE, Seaweed, Energy Solutions og partnere på Ås campus. I tillegg har han tett samarbeid med Borregård innen enzymteknologi og med utvikling av ny prosess, samt at han samarbeider med verdens største enzymprodusent.


Vinneren viser nytenkning og dristighet innen enzymteknologi. På bakgrunn av grunnleggende enzymologisk kunnskap, utvikler han sine helhetlige tilnærminger til biomasseproblematikken, for å kunne beskrive, vurdere og analysere mulige forbedringer og standardisering av biogassprosesser. For bare et års tid siden tok han i bruk «ultra high throughput» sekvenseringsmetoder for å få bedre analyser av mikrobiologien bak biogassprosessen, en prosess som inntil da var en ”black box”.


Vinneren har utviklet enzymbaserte metoder for raskt å kunne teste biogasspotensialet til råstoffblandinger. Han er i fronten også når det gjelder biogassproduksjon fra tare, et område med betydelig kommersielt potensial. Det grunnleggende enzymarbeidet, som blant annet ble publisert i Science i 2010, har gitt flere patentsøknader og deler av disse har blitt solgt til internasjonal enzymindustri.

Vinneren har utviklet et fremragende forskningsmiljø som industrien trekkes mot, noe som er unikt. Hans deltagelse har hatt stor, varig og avgjørende positiv effekt på et samlet biogassmiljø i Norge. Han har vist at forskningsbasert kunnskap kan utnyttes i kommersiell sammenheng".

Om prisen: Prisen ble introdusert i 2011 av Senter for miljøvennlig energi Forskning CenBio (Bioenergy Innovation Centre) og deles ut årlig under CenBio Days. Tidligere vinnere har vært forsker Edvard Karlsvik fra SINTEF Energi, Cambi AS, Solør Bioenergi og Mjøsen Skog.

Published 18. mars 2015 - 10:37 - Updated 7. juli 2021 - 23:34