Skogfagsstudenter fikk stipend

Fem kvalifiserte studenter

Masterstipendet er på 50 000 kroner til hver av de fem kårede studentene. Stipendet deles ut til den beste halvdelen av kullet ved fullført mastergrad i skogfag. De aktuelle kandidatene velges ut fra gjennomsnittskarakteren fra masteroppgaven og alle emner som er inkludert i mastergraden. Forutsetningen for å få stipend er at studentene har fullført på normert tid. 

- Skognæringen er et prioritert område for denne regjeringen. Skogen er en fornybar ressurs som vi kan vi kan utnytte bedre, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på LMD sine nettsider.

Masterstipendene for 2014 gikk til:

  • Linn Therese Viken Bøe
  • Robert Østreng
  • Erik Lønnum
  • Knut Waaler
  • Runa Stenhammer Aanerød

- Masterstipendene er et viktig bidrag i å rekruttere studenter til skogfagstudiene, og dermed sikre riktig og kvalitetsmessig god kompetanse som næringen har behov for, sier Listhaug.

Årets beste masteroppgave
I tillegg til disse masterstipendet, ble det også delt ut et stipend på ytterligere 50 000 kroner til årets beste masteroppgave. For 2014 gikk dette stipendet til Linn Therese Viken Bøe.

Skoglaugets stipendordning

Stipendene deles ut av Skoglauget som er en forening som består av ulike bedrifter og aktører fra skognæringen i Norge. Skog- og trenæringen er en verdikjede med økende betydning for en bærekraftig og klimavennlig framtid. Verdikjeden har forutsetninger for å øke i omfang, men er avhengig av kompetente aktører i hele kjeden.

Se flere bilder her:

 

Published 17. november 2014 - 14:21 - Updated 7. juli 2021 - 13:12