Samarbeider med kraftbransjen om sivilingeniørkompetanse

For å levere faglig relevante sivilingeniører til næringsliv og forvaltning har Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) ved NMBU inngått en 3-årig samarbeidsavtale med Statnett SF, Statskraft AS, Hafslund Nett AS, og Sogn og Fjordane Energi AS.

Avtalen gjelder undervisning av kurset Elektriske kraftsystemer og anlegg, med fokus på spesifiserte faglige behov.

Den kom i stand for å møte det framtidige behovet for sivilingeniørkompetanse på prosjektering og bygging av elektriske ledningsnett i Norge. 

Cecilie Rolstad Denby

Cecilie Rolstad Denby, instituttleder ved IMT.

Foto
Håkon Sparre
- Dette er et tegn på at NMBU leverer og utdanner folk med kompetanse samfunnet trenger, blant annet på det elektriske nettet. Vi må bygge Norges fremtidige infrastruktur på strømnett, veier, vann- og avløp, og da må man jo ha kompetanse på dette.  Vi ser også en økning i interessen blant studenter for denne type kurs, sier IMTs instituttleder Cecilie Rolstad Denby.

 

Populært kurs

Kurset elektroteknikk, som tar for seg omforming og transport av elektrisk energi, har eksempelvis hatt økende popularitet bland IMTs studenter helt siden 2000. I første halvdel av 2000-tallet lå antall deltaker på 12-15. I dag er det over 90.

- Dette er et klart signal om at studentene vil delta i overgangen fra en fossildrevet verden til en elektrisk drevet verden: Fra karbon til elektron. Dette gjenspeiles også i det stadig økende antall som ønsker å ta masteroppgaver innen fornybar energi, sier førsteamanuensis Petter Heyerdahl som underviser i kurset. Les mer om hvor populært kurset er her.

Sonja Monica Berlijn

Professor Sonja Monica Berlijn skal undervise IMT-studenter i Energi og miljøfysikk.

Foto
Statnett
Men for å undervise i deler av spesialiseringen som den nye samarbeidsavtalen innebærer hadde IMT behov for ny fagkompetanse på området. Instituttet har derfor kallet en professor II i 20% med spesialkompetanse i fagområdet elektriske kraftsystemer, Sonja Monica Berlijn.

 

Nyttig kompetanse

Berlijn er programleder for Statnetts FoU–prosjekt «Lean line» ( - 2020), deltar i EU prosjektet Best Paths (2014-2018), og innehar et viktig internasjonalt nettverk for IMTs forskere. 

- Berlijn har en svært nyttig kompetanse for IMTs undervisnings- og forskningsvirksomhet, forteller Rolstad Denby.

Berlijn skal undervise og veilede masterstudenter ved studieretning Energi og miljøfysikk, og utføre forskning i samarbeid med IMTs forskere innen fornybar energi fra sol, vind og biomasse. 

Kurset Elektriske kraftsystemer og anlegg omhandler også transformatorer, målesystemer og vern. Denne delen av kurset undervises av spesialrådgiver innen transformatorer i Statnett, Kjetil Ryen, en veteran innen fagområdet.

Published 17. november 2014 - 12:38 - Updated 7. juli 2021 - 13:07