Studenter i kunstprosjekt med Henie Onstad

studenter landskapsarkitektur

Studenter fra Institutt for landskapsplanlegging jobber i et prosjekt på oppdrag for Henie Onstad kunstsenter. Illustrasjonsbildet er fra en øvelse ved NMBU.

Foto
Håkon Sparre
I høst kaster studentene ved NMBU sine blikk på kommunen og kartlegger den. De skal levere sitt arbeid i desember. Deretter begynner kunstnere sin research basert på studentenes funn.

Prosjektet skal bidra til å øke bevisstheten om alle de levemåtene, leveforskjellene og kvalitetene som ligger i Bærum kommune.

– Det interessante med Bærum er at kommunen består av veldig mange steder. Bærum har et avgrenset område som refereres til som by, Sandvika, og noen tettstedssentra, men urbanisering er en mer omfattende prosess. Hvordan urbaniseringen foregår i Bærum, er noe av det vi skal jobbe med og avdekke. Da må vi også finne ut hva slags oppfatning folk har av stedene, og det blir et innspill til kunstsenterets prosjekt, sier førsteamanuensis Marius Grønning ved NMBU. Han er medkurator på Bærumsprosjektet og veileder for studentene.

Les mer om prosjektet på OslosBy

Published 6. november 2014 - 14:08 - Updated 7. juli 2021 - 13:05