Finanskrisen endret økonomipensum

Ragnar Øygard

Ragnar Øygard, instituttleder ved NMBU Handelshøyskolen.

Foto
Håkon Sparre
Finansavisen har sett på hvorvidt og hvordan bankkrisen i 2008 har endret økonomipensum ved utvalgte norske økonomiutdanninger.

- Først og fremst er det Keynes som er kommet mer til heder og verdighet etter finanskrisen, sier NMBU Handelshøyskolens Ragnar Øygard til avisa (artikkelen ligger dessverre ikke på nett).

– Ved Handelshøyskolen her har vi selvfølgelig gjort noen endringer i pensum etter finanskrisen. Det gjelder først og fremst i undervisningen i makroøkonomi, påpeker Øygard.

Han understreker at det ikke er snakk om grunnleggende omlegginger i økonomiutdanningen. Men endringene er der.

– Vi legger blant annet legger større vekt på finanssektorens betydning og virkemåte, og større vekt på drøfting av penge- og finanspolitikk når renten er null, sier Øygard.

 Han legger til at NMBU Handelshøyskolen kommer fra en tradisjon som internasjonalt betegnes som anvendt økonomi, og har derfor lagt litt mindre vekt på matematisk modellering enn noen andre skoler.

Fokuset på utstrakt bruk av finansielle derivater og tvilsomme produkter bygget på avansert matematisk modellering er aspekter ved finansindustrien som virkelig har kommet under kritikk etter finanskrisen, noe subprime-krisen i USA ofte brukes som et eksempel på.

Published 3. november 2014 - 12:59 - Updated 7. juli 2021 - 13:04