Fornøyde økonomistudenter

Det er Econa som har gjennomført sin årlige undersøkelse blant studentmedlemmene med spørsmål knyttet til studiehverdagen og forventninger til tiden etter studiene. Årets undersøkelse ble sendt ut i månedsskifte mai-juni til 3686 studentmedlemmer. Svarprosenten var 40 prosent. Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag.

Master i samfunnsøkonomi

Master i samfunnsøkonomi

Foto
NMBU

 

Dette viste undersøkelsen for NMBU:

I undersøkelsen kommer det fram at NMBU studentene er fornøyd med omfanget og kvaliteten på tilbakemeldingene på eget arbeid.

NMBU studentene er også tilfreds med omfanget av organisert undervisning (seminar organisert av institusjonen, prosjektarbeid, case/rollespill etc) utover de tradisjonelle forelesningene.

NMBU studentene er også mer fornøyd med det pedagogiske opplegget enn studenter ved andre læresteder.

Ved HiST, NHH og NMBU oppleves det sosiale miljøet som best. Det er også de samme tre skolene som scorer best på det faglige, men her er det noe jevnere.

Andre fakta, små eller store, om undersøkelsen finner dere ved å følge lenken til Econa

Her finner du en oversikt over NMBUs studietilbud innen økonomi og administrasjon.

 

Published 23. oktober 2014 - 13:03 - Updated 7. juli 2021 - 12:55