Hva du sier og hva du gjør ...

24. oktober forsvarer Schjøll avhandlingen sin ved Handelshøyskolen, NMBU.

Dyrevelferd og valg av produkt
Schjøll, som til daglig jobber ved Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO), har i sin avhandling valgt å fokusere på forbrukeren og valgene vi som forbrukere tar. Doktorgradsavhandlingen har fått tittelen "Forbrukerpreferanser for dyrevelferd: Hva kan vi lære fra eksperimenter i restauranter, dagligvarebutikker og på web?".

I avhandlingen studerer Schjøll hvor sentralt forbrukerne oppfatter dyrevelferd ved valg av økologisk mat, satt opp mot faktorer som sunnhet og miljø. Dette har i liten grad vært studert i Norge tidligere.

Hva du sier og hva du gjør
Tradisjonelt har forbrukerholdninger til mat blitt studert ved at forbrukerne blir spurt om hva de mener om ulike matvarer og hva de normalt spiser. I denne avhandlingen har Schjøll benyttet eksperimentell økonomisk teori og metode for å undersøke hvilke valg forbrukeren faktisk tar når de er i en valgsituasjon. Dyrevelferd er et ømtålig tema der forbrukerne gjerne framstiller seg i et bedre lys enn hva de faktisk gjør. Ingen liker å si at de er mer opptatt av pris enn dyrevelferd ved kjøp av mat. Ved å studere faktiske handlinger, uten at forbrukerne vet at de blir observert, fjernes muligheten for å skjule sin faktiske adferd.

Advarsel mest effektivt
Avhandlingen viser at forbrukernes holdning til dyrevelferd varierer. I restaurant synes ikke interessen å være så stor, mens den kan være det i dagligvarebutikker. Dessuten spiller det en rolle hvordan god dyrevelferd kommuniseres. Det er mye mer effektivt å advare mot den maten som ikke er produsert med det høyeste nivået av dyrevelferd, framfor å framheve den maten som er produsert med høyeste grad av dyrevelferd.

NMBU Handelshøyskolen inviterer til åpen prøveforelesning og disputas for Alexander Schjøll

Avhandlingens tittel:
"Consumer preferences for animal welfare: What can we learn from resturant, store and web experiments?"

Tema for prøveforelesning:
“The influence of front-of-pack nutrition labelling on consumer understanding, purchase and consumption. Implications for policy and practice”.

Fredag 24. oktober klokken 12.15
Tårnbygningen på NMBU, rom T401

Frode Alfnes er hovedveileder for Alexander Schjøll. Svein Ole Bogen (Statens institutt for forbruksforskning) er bi-veileder.

Evalueringskomiteen som er oppnevnt for å evaluere forskningsarbeidet består av:

  • Professor Anders Lunnan, HH NMBU
  • Seniorforsker Steffen Kalbekken, Cicero
  • Førstamanuensis Ellen van Kleef, Wageningen University

 

Published 20. oktober 2014 - 14:08 - Updated 7. juli 2021 - 12:46