Studenter utviklet reiselivskonsepter

Reiseliv

Fra Gründercamp – Hafsrød Gård 2.– 3. oktober 2014

Foto
NMBU

Nylig var 30 masterstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Hafsrød gård ved Halden. Der jobbet studentene med reelle oppgaver knyttet til reiseliv og fiskeforvaltning.

15 reiselivstudenter jobbet i et døgn med å utvikle reiselivskonsepter ut fra ressursene som tilhører gården. Like mange fiskeforvaltningsstudenter jobbet to netter med å kartlegge fiskeressursene i vannet Store Erte ved hjelp av garn og ekkolodd.

- Det er viktig at studentene får mulighet til å bruke teorien de tilegner seg under studiet på reelle oppgaver, sier Knut Fossgard som er ansvarlig for studentene innen naturbasert reiseliv.

– Slike møter med den virkelige verden gir studentene mulighet for å teste teorier, reflektere og se sammenhenger. Reiselivet byr på komplekse problemstillinger som krever kompetanse på mange områder. NMBU har det siste året kartlagt de naturbaserte reiselivsbedriftene i Norge, og Hafsrød gård er et typisk eksempel på disse bedriftene hvor reiselivsvirksomheten er del av et mangesysleri.

Kontakten mellom Hafsrød gård og NMBU ble etablert av konsulentfirmaet Drivkraften i Halden gjennom et oppdrag for Østfold Bondelag og prosjektet Grønt reiseliv i Østfold.

Her er litt fra media:

Halden Arbeideblad

NRK Radio klipp 1 til 5

Gründercampen ble tilrettelagt av NMBU Technology Transfer og organisasjonen Ungt entreprenørskap.

– Vi er opptatt av å stimulere til entreprenørskap og nytenking blant studentene. Derfor er vi med på å arrangere gründercamper og andre aktiviteter for å øke innovasjonslysten hos studentene, fortsetter Jens Kristian Rostad ved NMBUs avdeling for innovasjon og samfunn.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU):

Om naturbasert reiseliv

Om Fiskeforvaltning

NMBU Technology Transfer

 

Published 13. oktober 2014 - 16:02 - Updated 7. juli 2021 - 12:44