Torskens sykdomsmotstand kan forbedres gjennom avl

Rama Bangera

Forsker Rama Bangera har i sin doktorgrad undersøkt genetiske aspekter rundt sykdomsresistens hos torsk.

Foto
Nofima
Rama Bangera har i sitt doktorgradsarbeid funnet at motstandsevnen til oppdrettstorsk kan økes gjennom avl og genomseleksjon.

 

I doktorgradsarbeidet har Bangera undersøkt genetiske aspekter rundt sykdomsresistens hos torsk, i samarbeid med forskere ved Nofima og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Avl er et svært effektivt verktøy for å forbedre produksjonsegenskapene til oppdrettsfisk og dermed økonomien i oppdrett. Det nasjonale avlsprogrammet for torsk ble derfor startet i 2002.

Programmet drives av Nofima på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet, og har som mål å avle fram en oppdrettstorsk som har bedre vekstegenskaper enn villtorsk, og som har høyere motstandsdyktighet mot viktige fiskesykdommer.

Les hele doktorgradsomtalen hos Nofima.

Rama Bangera er fra India og arbeider som forsker hos Nofima i Tromsø. Han disputerte 2. oktober ved NMBU på Ås. Tittel på avhandlingen er “Genetic aspects of disease resistance in Atlantic Cod (Gadus morhua L.)”. Veilederne er dr. Jørgen Ødegård, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved NMBU, dr. Hans Magnus Gjøen, IHA/NMBU, dr. Hanne Marie Nielsen, Nofima og dr. Matthew Baranski, Nofima.

Published 3. oktober 2014 - 14:29 - Updated 25. juni 2021 - 9:24