Martha Ulvund får St. Olavs Orden

NMBUs prorektor Halvor Hektoen gratulerer Ulvund (69) med tildeling av St. Olavs Orden for betydelig forskningsinnsats for å bedre helsesituasjonen i sauenæringen, for fremragende undervisning og for et stort utenomfaglig samfunnsengasjement.

Honnør til veterinærmedisin

Dekorasjonen ble overrakt av Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa under et arrangement på NNMBUs småfeseksjon/institutt for produksjonsdyrmedisin på Høyland i Sandnes torsdag 2. oktober.

Her var Ulvund i mange år var leder, fram til hun gikk av med pensjon tidligere i år.

- Jeg er ydmyk og takknemlig. Jeg ser utmerkelsen også som en honnør til veterinærmedisinen og til fagmiljøet på Høyland. Det med ordener og sånn er en litt annen verden for meg, men jeg stiller i bunad, sa en småhumrende Martha Ulvund til Aftenbladet.

Les Stavanger Aftenblads sak om Martha Ulvund her.

Velfortjent

- Jeg har vært så heldig å jobbe sammen med Martha og også spurt henne til råds flere ganger i min tid som dyrlege og saueveterinær. Hun har alltid imponert meg med sitt brennende engasjement og sin stå-på-holdning – hun er visjonær, men samtidig jordnær og løsningsorientert.

- Så på vegne av NMBU (og meg selv) vil jeg derfor gratulere Martha med utnevnelsen til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Jeg vet ikke om noen andre som har fortjent denne utmerkelsen mer enn henne, sa Hektoen.

Ulvund ble uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i 1969, i en tid hvor svært få kvinner utdannet seg til veterinær. Hun avla lisensiatgraden/Dr. scient. i patologi med tittelen «Om svulster og immunitet» i 1974 og ble Dr.med.vet. i 1990 på avhandlingen "Ovine White-Liver Disease. Manifestations of Cobalt/Vitemine B12 Defficiency in Lamb". For dette forskningsarbeidet mottok hun en forskningspris i Vitenskapsakademiet i Stavanger.

Martha J Ulvund

Martha J. Ulvund slås til Ridder av 1.klasse av St. Olavs orden. Dekorasjonen blir overrakt av Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.

Foto
NMBU


Aktiv forskningsformidler

I 2008 ble hun europeisk spesialist i småfehelse, men hun var også en av stifterne av The European College of Small Ruminant Health Management (ECSRHM) som har ansvar for den europeiske spesialistgraden i småfesykdommer.

Gjennom hele hennes lange yrkesaktive periode har hun drevet aktiv forskning og publisert i overkant av 60 vitenskapelige artikler, presentert vitenskapelig arbeid på et stort antall kongresser og skrevet kapitler i en rekke lærebøker og veiledet doktorgradsstipendiater.

Hun har også vært meget aktiv formidler av forskningsbasert kunnskap til kolleger og husdyrbrukere og bidratt med mange artikler i fagblader og holdt innlegg på utallige kurs- og fagmøter.


Viktig innsats for å bekjempe skrapesjuke

- Forskningen din har en meget stor bredde, og felles for de problemstillingene som du har gitt deg i kast med, er stor relevans for sunnheten i norsk sauehold. Det er vanskelig å måle forskningsresultatene dine opp mot hverandre, men kanskje er det forskningen innen prionforskningen som rager høyest.

- I kjølvannet av kugalskapskandalen på de britiske øyer, som skyltes smitteoverføring av prionmolekylet, startet du et omfattende forskningsarbeid på skrapesjuke. Arbeidet har ført til betydelig mer kunnskap om skrapesjuke, om smitteveier og mottakelighet og gitt kunnskapsgrunnlag for forvaltningsmessig håndtering av denne alvorlige sauesjukdommen - som igjen har bidratt til å minimalisere tap i sauenæringen, sa Hektoen i sin tale i under overrekelsesseremonien i Sandnes i dag.

Stavanger Aftenblad trekker spesielt frem Ulvunds arbeid med skrapesjuke som svært betydningsfullt.

 

Martha J Ulvund og Magnhild Meltveit Kleppa

Martha J Ulvund og Magnhild Meltveit Kleppa i samtale etter at Ulvund ble slått til ridder av St. Olavs Orden.

Foto
NMBU

Published 2. oktober 2014 - 9:13 - Updated 16. February 2022 - 14:55