Underholdende vitenskapelig framføring

Det er konseptet til Pecha Kucha.

Ofte er det enkle det beste - og det var en passende beskrivelse av de vitenskapelige presentasjonene som seks NMBU-stipendiater gjorde under Pecha Kucha om forskning på mat, som ble arrangert i Vitenparken 25. september.

Det var heller ingen overgrodde lysbilder å se, eller tung metodeprat å høre i løpet av kvelden.

Men ingenting kommer av seg selv, heller ikke det å kunne gjøre en vitenskapelig presentasjon innbydende og lettfattelig for folk flest.

Må være bevisst på egen opptreden
De seks som konkurrerte i å holde det beste innlegget har blitt drillet gjennom et kurs i presentasjonsteknikk i regi av Matsatsingen ved NMBU.

– Der har deltakerne blant annet fått vite hvorfor budskapet må spisses og hva som må til for at forskningen skal bli synlig i mediebildet, forteller Gro Steine, leder av Matsatsingen.

Og selvsagt var måten forskningen formidles på fra podiet en sentral del av kurset.  Til det var høgskolelektor Hanne Riege, Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen hentet inn. Her fikk deltakerne gjennomgå en bevisstgjøring av og trening i blant annet kroppsspråk, stemmebruk, bruk av manus og hvordan de skal presentere seg selv.

Mat er mye forskjellig
Selv om denne Pecha Kucha’en omhandlet mat var temaene spredt på mange fagfelt og områder.

 Deltakere og tittel
Bakerst fra venstre: Gisken Trøan – Du drikker det kua spiser (IHA)
Tim Knutsen – Genforskning i praksis (IHA),

Foran: Kristina Borch-Pedersen – Plagsomme mikroorganismer (MatInf)
Rita Nilsen – Mat som medisin – helseeffekter av gamalost (IKBM)
Marianne Karlsson - fisker i ett hav av endringar - Hvordan ser fiskere i Belize på utfordringene? (Noragric)
Stine Indrelid – Miljøbakterier som har helsebringende effekt (IKBM)

 

 

Les mer om stipendiatenes presentasjoner her.

Tydelig læringsutbytte
Presentasjonene bar preg av at kursdeltakerne har hatt stort utbytte av kurset. Gode presentasjoner med mye bruk av bilder og korte budskap på lysbildene.

Og avstemningen om beste presentasjon ble gjort med moderne hjelpemidler - mobiltelefon og tekstmelding. God stemning i salen gjorde at SMSene haglet inn.

Øving gjør åpenbart mester
Til slutt viste det seg at det var Gisken Trøan som fikk flest stemmer og ble utropt som vinner av konkurransen. Det må jo legges til at Trøan nok har fått litt mer erfaring enn de andre, da hun nylig deltok i den nasjonale konkurransen Forsker Grand Prix.

Ga mersmak
Steine var godt fornøyd med kvelden og innsatsen til deltakere og publikum. Og kvelden ga mersmak.

- Kurset i presentasjonsteknikk var et pilotprosjekt og vi ønsker å tilby det til stipendiater neste år også, avslutter Gro Steine.

Published 30. september 2014 - 13:53 - Updated 25. juni 2021 - 9:13