Med HMS i lomma

Studenter og ansatte kan nå melde avvik og registrere utenlandsreiser på et mye enklere vis. APPen vil i tillegg gi deg alle viktige telefonnummer som du trenger hvis det skulle skje noe.

Du får:
•    Viktige telefonnummer
•    Si i fra hvor du drar på reise
•    Si i fra hvis noe ikke er i orden
•    Datablad på mobilen

APPen er tilgjengelig på Iphone, ipad, android and windows. Søk på NMBU og du kan laste ned APPen gratis. Skjemaene i appen ligger også på HMS rapportering på nmbu.no.

Bakgrunn
I 2013 ble UMB  tildelt midler fra statlige kompetansemidler til et stort kompetanseprosjekt innen HMS. Tittel på prosjektet er «Utvikling, utprøving, implementering og spredning av digitale læringsvirkemidler innen HMS-området». Siden den gang har en prosjektgruppe utviklet ulike digitale læringsvirkemidler som HMS filmer, HMS app, lærestier (e-læring) og QR-koder med lenke til HMS informasjon. Resultatet er blant annet en 55 filmer som skal brukes i opplæring på HMS-området generelt, og i tillegg er det laget helt spesifikke HMS-filmer til kurset «organisk kjemi» samt NMBUs nye HMS app som du nå fritt kan laste ned.

Eksempel på e-læring (med filmer) på brannvern: http://www.nmbu.no/sites/default/files/poakurs/brannvern/Course/asset/main.html

NMBUs HMS-app.
NMBUs HMS-app.
Published 25. september 2014 - 10:00 - Updated 23. mai 2017 - 19:28