Høythengende pris til NMBUs Brit Salbu

Professor Salbu ble i dag tildelt V.I. Vernadsky prisen for fremragende bidrag til utvikling og formidling av Radioøkologi.

Prisen er tidligere kun delt ut til tre forskere, og disse var fra henholdsvis USA, Ukraina og Japan.

Prisen ble delt ut av presidenten for The International Union of Radioecology, franske Francois Brechinac under åpningen av verdenskongressen International Conference on Radioecology & Environmental Radioactivity, i Barcelona.

"Dette er en stor ære for NMBU og Norge. Vi er veldig stolte av at en av våre forskere hevder seg på dette nivået internasjonalt, og det er bare å gratulere Salbu med en velfortjent utmerkelse. Hun har vært en av foregangspersonene i radioaktivitetsforskningen de siste 25 årene, og det har vært forsket på radioaktivitet her på universitetet helt siden 1952. Forskningen Salbu leder er avgjørende for å kunne foreta bedre risikoanalyser knyttet til radioaktiv stråling og miljøgifter," sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit.

Salbu er blant annet faglig rådgiver for regjeringens Kriseutvalg for atomberedskap, og leder NMBUs Senter for fremragende forskning (SFF): Centre for Environmental Radioactivity (CERAD). På norsk: Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø.

Senteret jobber for å redusere usikkerheten i risikovurderinger knyttet til radioaktivitet, og radioaktiv stråling i kombinasjon med miljøgifter. Målet for senteret er å frambringe ny kunnskap og vitenskapelige metoder som på sikt skal bidra til bedre beskyttelse av miljø og helse.

Les mer om Salbus forskning og om Cerad her.

Published 25. september 2014 - 10:00 - Updated 29. september 2020 - 20:48