Startskudd for NMBU-pilotprosjekt i utvikling av mentorrollen i entreprenørskap

- Det er fint at de bruker oss og ikke forelesere som mentorer nå fordi vi sitter på en type kompetanse som ikke foreleserne har, sier Sophie Sverdrup Strømman.

Hun går andre året av Master i Entreprenørskap og Innovasjon ved NMBU Handelshøyskolen. Sammen med en rekke andre medstudenter var hun torsdag på et kurs som skal forberede studentene til å være mentorer for førsteårstudenter i emnet «Entreprenørskap i praksis».

Kompetanseheving i entreprenørskapsutdanningen
Ordningen er del av et pilotprosjekt som NMBU ble tildelt 900,000 i midler fra Kunnskapsdepartementet gjennom Norgesuniversitetet i 2013. Midlene som ble lyst var en del av en pott med midler til kompetanseheving og utvikling av studietilbud innen entreprenørskap i norsk høyere utdanning.

Elin Kubberød, førsteamanuensis i entreprenørskap og innovasjon ved NMBU Handelshøyskolen, er prosjektleder for pilotprosjektet. Lærerutdanning på Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) ved universitetslektor Bente Klevenberg er medansvarlig for kurset og også med som partner i prosjektet (hvor også andre miljøer på entreprenørskap i Norge er med).

Pilotprosjektet har tittelen "Mentorrollen som element i Entreprenøriell ekspertise - Utvikling av mentorrollen for utdanning i entreprenørskap".

Eierskap til egen læreprosess

Prosjektets hovedmål er å utvikle og profesjonalisere mentorrollen og gode mentormodeller for entreprenøriell læring i høyere utdanning. Prosjektet søker å styrke de fagansattes egenkompetanse i rollen som mentor for derigjennom å løfte utdanningskvaliteten innen entreprenørskap til et høyere nivå.

I prosjektbeskrivelsen heter det blant annet at «Forskning viser til at individer med entreprenøriell atferd har to unike egenskaper: Bevissthet om egen rolle og evne til både rasjonell og kreativ tenkning.

«Dette støttes videre av læringsstrategier som bidrar til at studentene får eierskap til egen læreprosess og refleksjon rundt denne. Internasjonalt anerkjente universitetsmiljøer innenfor entreprenørskap peker på refleksiv praksis som et slikt viktig element i den pedagogiske porteføljen for fremtiden. Dette kan gjøres ved å styrke mentorrollen til veilederne i undervisningsprogrammene og til å styrke allianser og relasjoner til eksterne aktører som gründere, næringsliv, investorer og alumni.»

Læring, nettverksbygging og gruppearbeid

- Vi skal være mentorer for de som nå går førsteåret i entreprenørskap i praksis, forteller andreårstudent Per Olav Erstad.

Førsteårstudentene skal få en case som de skal jobbe med i grupper fra november til februar.

- Mentorordningen skal bidra med å fokusere på prosess i gruppearbeid, slik at studentene ikke bare tenker pensum og fag. Poenget er at dette er gruppesamarbeid, forteller andreårstudent Kremena Tosheva.

- Målet med en mentorordning er å skape synergiprosesser og hjelpe studentene å få litt mer overordnet perspektiv, forklarer andreårstudent Henriette Skarderud.

Andreårsstudentene som tar del i mentorordningen har vært på undervisnings- og praksisopphold i Houston, USA, fra mars til juni. Det skal førsteårstudentene nå til våren.

- Vi lærer utrolig mye på dette kurset og det er en god introduksjon til arbeidsgiver og til entreprenørskap i praksis, sier Erstad.

- Dessuten lærer vi jo også en god del av å være mentorer, påpeker andreårstudent Håvard Hansgård.

- Vi bygger også et nettverk vi kan dra nytte av etter studiet også, påpeker Sophie Sverdrup Strømman.

 

Published 25. september 2014 - 10:00 - Updated 29. januar 2019 - 10:10