Hva har du genet for?

Genene våre fungerer som koder for hvordan proteinene i kroppen bygges opp. Alle mennesker har de samme 20,000 genene. Altså 20,000 ulike oppskrifter for proteiner. Sammenligner du ett av dine gener med ett av mine, finner du små-små variasjoner i ellers nesten identiske gensekvenser. Slike genvarianter kalles allel. Du har to av dem for hvert gen: ett fra moren din og ett fra faren din.

Les hele kronikken her

Simen Rød Sandve er en av tre forskere som skriver om genetikk på NMBU-bloggen DNAtur

Published 25. september 2014 - 10:00 - Updated 5. mai 2021 - 10:32