Studerte matvitenskap - ble nøkkelressurser i hjemlandet

– Jeg studerte ved Institutt for Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) fra 1997 til 2001. For meg var det et opphold som endret livet mitt, sier Henry Gadaga fra Zimbabwe.

Etter endt doktorgrad dro han hjem. Her har han undervist i mat- og ernæringsvitenskap ved University of Zimbabwe.

– Jeg bisto departementet for matvitenskap med å sette opp et fireårig studie i matvitenskap. Mange av studentene har fortsatt videre på master- og doktorgradsnivå, sier Gadaga.

Synliggjør kvinners rolle
Han er én av de tidligere PhD-studentene som presenteres i utstillingen "Ethiopian Impressions" som åpnes fredag i Vitenparken. Her kan de besøkende se og lese om de 22 personene som de to siste tiårene har tatt doktorgrad i Matvitenskap ved IKBM med støtte blant annet fra Nasjonalt program for utvikling, forskning og utdanning (NUFU) eller Norad.

Utstillingen retter et særlig søkelys på kvinnenes rolle med å sikre tilgang til nok og trygg mat, og viser blant annet fram 21 bilder som er tatt fra det området nord i Etiopia hvor NUFU har prosjektet ”Women and Food Science: together towards national visibility”. IKBM-professor Judith Narvhus er ansvarlig for utstillingen, som varer fram til 23. februar.

– Dette prosjektet dreier seg om kompetansebygging til et nytt Department of Food Science and Technology ved Mekelle University i Etiopia, og innebærer utdannelse på BSc, MSC og PhD-nivå ved Mekelle, samt ved samarbeidspartnerne Hawassa Universitet i Etiopia og Sokoine Universitet i Tanzania. Forskningen fokuserer på tradisjonelle matvarer som er en viktig del av landets matkultur. Det er kvinner som tilbereder denne maten. De bruker spesielle prosesser, som det er viktig å dokumentere og bevare. I fremtiden kan disse matvarene produseres kommersielt til en voksende urban befolkning, sier Narvhus.

Livslang læring

Fekadu Beyene er selv fra Etiopia. I dag er han professor  og er Rektor ved Wollega University i hjemlandet.

– Utdanningen i matvitenskap ved IKBM ga meg mulighet til livslang læring og å få utnytte potensialet mitt. Det gjorde det mulig for meg å tjene landet mitt ved at jeg bidrar med forskning og å utvikle matvitenskap som fag, sier Beyene.

Utvikler standarder for mattrygghet

– Som foreleser har jeg formidlet kunnskap om matvitenskap til temmelig mange studenter. Flere nøkkelpersoner som er involvert i å utvikle prosedyrer for eksempelvis prosessering av mat og matsikkerhet, har jeg undervist, sier Charles Muyanja, professor ved Makerere University i Uganda.

Han mener utdanningen fra IKBM gjorde det mulig for han å gjøre en rask akademisk karriere i hjemlandet.

– Kunnskapen har dessuten gjort meg til en god konsulent. Det tjener jeg penger på, og det har gjort livet mitt litt lettere.

Muyanja har hatt en nøkkelrolle i Uganda med å utvikle ulike nasjonale standarder for mattrygghet.

– I Afrika er jeg dessuten medstifter og president i African Association of Food Protection, en filial under International Association of Food Protection som jobber globalt med mattrygghet.

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:31