Hva påvirker våre matvalg?

Forbrukervalg og bærekraftig matproduksjon var tema for det tredje frokostseminaret arrangert av Matsatsingen.

Ellen van Kleef jobber til daglig ved Wageningen University i Nederland, men er nå en del av forskergruppen som deltar i forskningsprosjektet "Matinntakets økologi"  (The Ecology of Food Perception). Dette er det første UMB (nå NMBU)-prosjektet ved Senter for grunnforskning (CAS).

– Hvorfor spiser vi mer enn trenger? Er det biologisk naturlig? Nei, forskning viser at genetikk kun utgjør 14 prosent av variasjoner i daglig matinntak. Miljøfaktorer utgjør derimot 86 prosent, sier van Kleef.

Professor Ellen van Kleef ved Wageningen University i Nederland.
Professor Ellen van Kleef ved Wageningen University i Nederland. Foto: Liv Røhnebæk Bjergene

"Forbrukerpush"

Cola solgt i store flasker på to liter framfor småflasker, mat servert på store tallerkener framfor små, oppdragelse om viktigheten av å spise opp alt på tallerkenen – alt er ifølge van Kleef med på å forme matvanen våre og bidra til at vi ofte spiser mer enn vi faktisk trenger. Men det at miljøfaktorene er så sterke, kan også brukes positivt:

– Forbrukeren kan "dyttes" i riktig retning og hjelpes til å ta de gode matvalgene. Sunn mat selger seg ikke selv. Her trengs det mange ulike tiltak, understreker van Kleef.

Hun er i gang med et forsøk rettet mot barn som får valget mellom loff eller grovbrød.

– Ut fra det vi ser så langt, ser det ut til at det å eksempelvis skjære ut grovbrødskivene slik at de får hjerteform eller er formet som et dyr, påvirker barnets valg, sier van Kleef.

Omtanke for miljø og egen helse

Som forbrukere skal vi ikke bare ta gode forbrukervalg på egne vegne. Et uttalt mål er å sikre at forbruket vårt er bærekraftig. Jessica Aschemann-Witzel ved Århus University forsker på relasjonen forbrukere – matindustri.

– Omtanke, både for planeten og egen helse, ser ut til å være det fremste motivet for at forbrukere velger økologisk, sier Aschemann-Witzel.

Men framtidens forbrukere vil trolig i økende grad kunne føle at deres forbrukervalg i realiteten ikke har noe å si for klima og miljø.

– Det er også en risiko at gode forbrukervalg i ett øyeblikk, i det neste gir følelsen av å kunne gjøre noe som ikke er bærekraftig slik at utfallet samlet sett ikke blir bærekraftig, sier Aschemann-Witzel.

Helhetlig innsats for bærekraft

Hun mener løsningen for framtidens matindustri blant annet er å trappe opp de gode, innovative løsningene.

I Sveits har for eksempel COOP valgt å legge vekt på biodiversitet, Nestlé har løftet fram viktigheten av sikre bærekraftig produksjon med hensyn til vann og soyamelkprodusenten Provamel prøver å begrense global oppvarming ved økt effektivitet og kjøp av klimakvoter.

– Målet er bærekraftig produksjon av mat i alle ledd, slik at det økologiske fotavtrykket blir et positivt avtrykk.

Dyremodeller for raskere svar

Forskningsprosjektet ”Matinntakets økologi” består av til sammen fem ulike forskningsbolker:

–      Hvilken effekt valg i tidlig barndom har for helse senere i livet

–      Mat, tarm og helse

–      Informasjon om mat og kommunikasjon

–      Dyremodeller og matøkologi

–      Utviklingen av sunne spisevaner

NMBU-professor Bjrg Egelandsdal er gruppeleder for de 31 forskerne som deltar i forskningsprosjektet 'Matinntakets kologi'.
NMBU-professor Bjørg Egelandsdal er gruppeleder for de 31 forskerne som deltar i forskningsprosjektet 'Matinntakets økologi'. Foto: Liv Røhnebæk Bjergene

– Den neste bolken vi skal i gang med i februar knyttet til dyremodeller, vil være svært viktig. Dyremodeller kan hjelpe oss å forstå hvordan valg og inntak av mat kan påvirke oss helsemessig, sier NMBU-forsker Bjørg Egelandsdal, som sammen med Gro Amdam og Marije Oostindjer utgjør ledertroikaen for forskningsprosjektet "Matinntakets økologi".

Foredrag på frokostseminaret 31.1.14:

Gikk du glipp av frokostseminaret? Eller vil du vite mer? Her er alle foredragene:
Healthier eating: The role of environmental cues by Ellen van Kleef
Sustainable food consumers and consumption by Jessica Aschemann-Witzel
The Ecology of Food Perception by Bjørg Egelandsdal

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:31