Norsk veterinærstudent valgt som president i IVSA

Det er første gang en veterinærstudent fra Norge er valgt som president for organisasjonen, som ble opprettet i 1951, og har cirka 35.000 medlemmer.

25. februar reiser Anne Christine Føllesdal på utveksling i to måneder til Colorado, USA. Hun begynner først som president 1. september.

Hvilke tanker har du om vervet?

- Det jeg synes er spennende med dette vervet er å få et team som kommer fra hele verden og fra mange forskjellige kulturer til å fungere sammen. Jeg er opptatt av å finne ut hva 35.000 veterinærstudenter har til felles. Kan man for eksempel være opptatt av dyrehelse når betingelsene for menneskene i enkelte land er så dårlige? Samtidig ser man at humanhelse og dyrehelse henger tett sammen. Det kommer så tydelig frem under katastrofe tilstander som tsunamier og pandemier. Jeg er også opptatt av god mental helse blant veterinærstudentene. Det kan jeg ikke si så mye om nå, fordi jeg først må hente inn informasjon fra studentene selv.

Lederegenskaper
Føllesdal var leder for organisasjonens 61. kongress som var i Norge sommeren 2012. Det var da organisasjonen så hennes lederegenskaper. På nettsiden beskrives hun som energisk, har mange ideer og er meget ansvarlig.

Organisasjonen hun skal lede er opptatt av å forbedre veterinærutdanningen ved å samarbeide med store organisasjoner som EAEVE, FVE/EVERI, FAO og OIE, opptatt av å fremme internasjonalt samarbeid mellom studentene ved blant annet utveksling samt fremme dyrevelferden.  IVSA har også et utviklingsfond som støtter veterinærstudenter i den tredje verden.

Internasjonale røtter
Hun har norske foreldre, men er født og oppvokst i Boston, USA, fordi hennes far tok doktorgraden ved Harvard University og mor en mastergrad i media og kommunikasjon ved University of Boston. Hun kom først til Norge som femåring. Etter det underviste hennes far i filosofi hver sommer ved Harvard og hun har derfor tilbrakt alle sine sommerferier i Boston.&

Hun tok IB diplomet på Berg videregående skole i Oslo. Hun begynte først å studere veterinærmedisin i Skottland og begynte på Norges veterinærhøgskole i 2009. Det er kanskje derfor ingen tilfeldighet at det nettopp er hun som ble valgt til president. Hun er bokstavelig talt vokst opp i et internasjonalt miljø.

«Én helse, én verden»
Hun forteller at et fire ukers opphold i Filippinene i 2012 forandret henne, og gjorde henne mer interessert i «Én helse, én verden»- problematikken.
- Jeg vaksinerte hunder mot rabies, slik at barn ikke skulle få rabies. Noe av det som gjorde sterkt inntrykk på meg var å se den store kontrasten mellom fattig og rik, det vil si se hvor konkret fattigdom er, og hvor tett fattigdom og sykdom henger sammen. Derfor er en av mine mål som president å skape oppmerksomhet omkring «Én helse og én verden». Da ser man tre ting i sammenheng; humanhelse, dyrehelse og miljø. Et eksempel for oss i Norge med global oppvarming er at det kommer mer flått til Norge og smitter oss med Borreliose.
- Jeg gleder meg til dette vervet og er både glad og overveldet over at det ble jeg som ble valgt, avslutter hun.

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:31