Menneskers forhold til mat: hvorfor velger vi som vi gjør?

I disse dager fylles Vitenskapsakademiet av norske og internasjonale forskere som deltar i forskningsprosjektet "Matinntakets økologi".

Senter for grunnforskning inviterer hvert år fremragende norske og internasjonale forskere til å tilbringe ett år ved senteret for å forske. Målet er å fremme og internasjonalisere uavhengig norsk grunnforskning.

I skarp konkurranse med en rekke andre prosjekter nådde UMB for første gang opp med prosjektet "The Ecology of Food Perception". Dette forskningsprosjektet ser på hvordan det sosiale og fysiske miljøet påvirker hva vi velger å spise.

UMB-forskerne Gro Amdam, Bjrg T. Egelandsdal og Marije Oostindjer utgjr kjernegruppen som leder forskningsarbeidet p menneskers forhold til mat.
Forskerne Gro Amdam, Bjørg T. Egelandsdal og Marije Oostindjer utgjør kjernegruppen som leder forskningsarbeidet på menneskers forhold til mat. Foto: Ruth Lothe

Fem temabolker
I dag er overspising eller inntak av feil mat en stor global utfordring. De valgene vi gjør når vi skal plukke fra butikkhyllene hva vi vil spise, påvirkes av blant annet familie, venner, media og markedsføring.

De til sammen 31 norske og internasjonale forskere som deltar i prosjektet, skal se nærmere på hvordan det sosiale og fysiske miljøet påvirker folks matvalg gjennom hele livsløpet – fra barnet er i mors mage og livet ut.

Videre vil prosjektet se på hvordan disse matvalgene i ulike livsfaser påvirker folks helse. Målet er å få mer kunnskap om hvordan riktige matvalg kan sikre god helse gjennom hele livssyklusen.

– Forskningen er delt inn i fem ulike temabolker. Vi starter opp med å studere hvordan omgivelsene i tidlig barndom kan påvirke senere helse, sier gruppeleder Bjørg T. Egelandsdal, professor ved UMB.

– I dag vet en for lite både om hvordan gode eller dårlige matvalg i en tidlig livsfase kan påvirke helsen senere i livet, og hvorfor vi gjør slike valg, sier UMB-forsker Marije Oostindjer, som også er i prosjektets kjernegruppe.

Overfører modeller fra dyr til mennesker
I tillegg til å forske på hva som påvirker hva vi spiser, vil forskerne diskutere ulike dyremodeller for å forstå matvalg. 
–    De fysiologiske utslagene som mat gir hos mange dyr, kan i stor grad tilsvare effekter hos mennesker. Dyr viser også evne til kompliserte matvalg som påvirkes av matmiljø og genetikk. Dyremodeller kan derfor effektivt hjelpe oss å forstå hvordan valg og inntak av ulik mat kan påvirke oss helsemessig, sier gruppeleder Gro Amdam.
Hun har tidligere avslørt gener som påvirker søtsuget hos honningbier.

Passer det nye NMBU
Fra 1. januar 2014 slås Norges veterinærhøgskole og Universitet for miljø- og biovitenskap sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – NMBU. Den brede, tverrfaglige forskningen som nå startes opp gjennom dette prosjektet, passer som hånd i hanske også i den nye universitetsstrukturen.

– Vi ønsker derfor å se på hvordan vi kan fortsette arbeidet med tverrfaglig forskning om matinntakets økologi, gjennom blant annet å kunne tilby studenter utdanning innen dette feltet. Slik kan vi sikre at kunnskapen blir videreført og videreutviklet i NMBU, sier Egelandsdal.

Må skape vinn-vinn-løsninger

I året som kommer håper de tre forskerne fra UMB at alle interessenter – forbrukere, privat næringsliv, det offentlige Norge og media – vil debattere hvordan en kan øke bevisstheten både om hva vi mennesker blir tilbudt og hva vi velger av mat. Målet er vinn-vinn-løsninger som både forbrukere, matindustri og politikere vil være tjent med.

Ett år med forskning gir begrensede muligheter til å revolusjonere alle de miljøfaktorene på virker oss forbrukere i valget av mat.

– Økt oppmerksomhet og mer kunnskap om løsninger er viktig.  Dersom vi også kan bidra til å generere gode ideer, som også får finansiering, er ett mål nådd, mener forskertrioen.

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:33