Vellykket lærlingeordning

Rotås avsluttet nylig sin lærlingperiode og gikk rett over i arbeid ved universitetet.

- Jeg har utrolig god erfaring med lærlingeordningen ved NMBU, sier hun.

Jeg har utrolig god erfaring med lrlingeordningen ved NMBU, sier Kine Rots.
Jeg har utrolig god erfaring med lærlingeordningen ved NMBU, sier Kine Rotås. Foto: Eivind Norum

I sin periode var hun lærling i sentraladministrasjonen ved universitet.  Og det føltes ganske utfordrende for en som var helt ny å jobbe så tett med ledelsen.

- Jeg var litt sjenert og usikker i begynnelsen, men alle ga meg fantastiske tilbakemeldinger på arbeidet jeg utførte. Det har vært et fint år for meg.  Jeg føler at jeg har utviklet meg i rekordfart. Arbeidsmiljøet er flott, man blir hørt, utfordret og mestringsfølelsen er enorm, sier hun.

Anbefaler ordningen
Hun trekker fram at universitetet har vært en god støttespiller på utdanningsveien og at det har vært faste samlinger og samtaler med lærlingekoordinatoren èn gang i måneden med forskjellige temaer.

- Jeg vil varmt anbefale ordningen videre.  Her får du mersmak. Du utvikler deg i rekordfart. Får møte andre i lignende situasjoner og skaper nye relasjoner. Mine jobbmuligheter skal det ikke stå på. Jeg fikk en midlertidig kontrakt ved et Institutt for Landskapsplanlegging allerede før jeg hadde gjennomført min fagprøve. Dette kan jeg takke mange for, sier hun.

Og hun understreker.
- Jeg vil fremheve min lærlingeansvarlige Lise Gorseth og hennes kollega Monica Narum. Det er to personer jeg setter utrolig stor pris på å ha fått muligheten til å bli kjent med.   

Egen lærlingekoordinator
NMBU har i dag en 30 prosents stilling som lærlingekoordinator.  Ved universitet er det i skrivende stund 12 lærlinger.
- Vi har nå læringer ansatt innen kontor og administrasjon, IKT-servicefaget, anleggsgartner, dataelektronikk, elektriker, industrimekaniker og rørlegger, sier Jan Halvorsen som å koordinere det hele.

Halvorsen har som mål å øke antallet lærlinger til 20 ved universitetet.

- Hver lærling har en fagansvarlig som følger en gitt opplæringsplan. Tilbakemeldingene fra de fagansvarlige er ofte at de ikke kunne klart seg uten lærlingene, sier han.     

I dag finnes det 180 opplæringsfag. Ved å ta ansvar for en ungdom/voksen i en toårs periode sørger man for at flere står med et fagbrev, før de skal ut i arbeidslivet. Halvorsen legger til at han gjerne kan kontaktes om noen lurer på noe rundt ordningen med lærlinger ved NMBU.

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:30