NMBU-forskere bidrar når FNs klimarapport del to lanseres

Hvordan klimaendringer påvirker fattigdom
Siri Eriksen er en av hovedforfatterne i del to av rapporten: "Impacts, adaptation and vulnerability" (effekt, tilpasning og sårbarhet). Hovedfunnene i delrapporten blir lagt fram sammen med de andre Norgesbaserte hovedforfatterne i delrapporten på en lansering hos Miljødirektoratet mandag 31. mars 20.

– Jeg er hovedforfatter på kapittel 13, "Poverty and livelihoods". Det handler om hvordan klimaendringer og eventuelle tiltak mot klimaendringer påvirker fattigdom og levekår. Andrei Marin, postdok ved Noragric, er også medvirkende forfatter på samme kapittel, med pastoralisme som spesialitet, fortalte Eriksen da vi snakket med henne for magasinet Historier som ble utgitt i høst.

Dette er første gang det skrives et eget kapittel om fattigdom og levekår i forbindelse med tilpasning til klimaendringene i en av FNs klimarapporter.

Klimaendring et miljøspørsmål
 – Klima har dyptgripende konsekvenser og kan ikke skilles fra samfunn og folks levekår. Klimaendringer er mer enn et miljøspørsmål, det er del av fundamentale utviklingsproblem både i fattige og rike land, minnet Eriksen oss om.

Handelshøyskolens Ståle Navrud har også bidratt til delrapporten som legges frem på mandag, mens Arild Angelsen, også han fra Handelshøyskolen, har bidratt til delrapport 3, som lanseres 13. april.

Les mer her om NMBU-forskernes bidrag til FNs klimarapport i saken for Historier som nå er lagt ut på nett i en oppdatert versjon.

Levekårsstrategier og endrede fattigdomsmønstre
På mandag vil Eriksen blant snakke om hvordan både klimaendringer og tiltak som iverksettes i møte med dem kan ha forskjellig virkning på forskjellige grupper, inkludert å styrke eller undergrave deres levekårsstrategier.

Et viktig tema i denne sammenhengen er hvorvidt klimaendringer forsterker fattigdom.

Kapittelet hun har bidratt til forholder seg også til at fattigdomsmønsteret endres og særlig at det er større grupper fattige i ikke-fattige land.
  

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 31. mai 2019 - 22:53