Ikke kreft av å spise rødt kjøtt likevel?

Arbeidet med å se grundigere på det vitenskapelige grunnlaget for kostholdsråd for rødt kjøtt er en del av to NMBU-forskningsprosjekter: Sunnere storfekjøtt og Matinntakets økologi.

I en to dagers workshop gikk 23 norske og internasjonale forskerne gjennom det vitenskapelige grunnlaget for kostholdsrådene. Funnene ble nylig publisert i en artikkel i tidsskriftet Meat Science.

Helsemyndighetene mener vi br begrense spising av rdt kjtt. Men forskningen gir usikre svar.
Helsemyndighetene mener vi bør begrense spising av rødt kjtt. Men forskningen gir usikre svar. Foto: Shutterstock

Tvil om årsakssammenheng
NMBU-professor Bjørg Egelandsdal sier til forskning.no at en viktig innvending fra forskergruppa er at studiene som ser på sammenhengen mellom kjøttet og sykdommen, ikke kan si om kjøttet er årsak til tarmkreft. En annen er at dyrestudien ikke klarer gjenspeile et kosthold som et kjøttetende menneske har.

- De negative resultatene man ser i dyremodeller hva gjelder tarmkreft, forutsetter en diett som mangler viktige og nødvendige mikrostoffer, sier Egelandsdal.

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. juli 2018 - 8:30