Klimaendringer ingen slipper unna

Observasjoner og fremtidsscenarier om virkninger, tilpasninger og sårbarhet i FNs klimapanel, viser at klimaendringer utgjør en stor risiko for grunnleggende ressurser som vann og matproduksjon.

Klima har dyptgripende konsekvenser og kan ikke skilles fra samfunn og folks levekår. Klimaendringer er mer enn et miljøspørsmål, det er et fundamentalt utviklingsproblem både i fattige og rike land, sier Siri Eriksen, førsteamanuensis ved Noragric, NMBU.

Delrapport II vier mest oppmerksomhet til hva klimaendringer betyr for folk, steder og fattigdom. Rapporten viser blant annet hvordan klimaendringene vil påvirke klodens hydrologiske systemer og dermed landbruket.

NMBUs Siri Eriksen er en av hovedforfatterne i delrapport to: Effekter, tilpasning og sårbarhet, som ble lagt frem mandag 31. mars. Eriksen har bidratt i kapittelet om fattigdom og levevilkår. Det er første gang det skrives et eget kapittel om fattigdom og levekår i en av FNs klimarapporter.

Endringer i matproduksjon
Vi vil se store effekter de neste tiårene, blant annet på grunn av vannendringer. Ikke bare blir livet uforutsigbart for bønder verden over. Vannsituasjonen vil ødelegge hele nabolag i Europa, forårsake store tap og ødelegge infrastruktur i Asia og Amerika. Effektene vil gripe inn og påvirke hver enkelt av oss, men vil være ulikt fordelt. Klimaendringer vil forsterke fattigdom og føre til flere fattige. Vi vil se negative utfall som økte matvarepriser og sviktende inntekter på mat, sier Siri Eriksen.

Gjentatte klimaendringer kan føre til at enkelte kan opparbeide seg gjeld. De står i fare for miste livsgrunnlaget. De som allerede er fattige, blir fattigere og mer sårbare etter hver tørketid.

Større byer
Folkeforflyttinger kommer som en del av klimaendringer. Tilgang på ressurser og endringer i klima er viktige årsaker. Flere vil flytte inn til byene, og vi får skalte megacities. Det vil bli vanskelig å få tilgang på ressurser, og derfor vil det bli en indirekte sammenheng mellom klimaendringer og konflikter, fortsetter Eriksen.

Vi har hetebølger, kraftig nedbør og flom i vente. Det er bekymringsfylt at vi allerede har mange byer med stor fattigdom. 27 millioner lever under fattigdomsgrensen bare i Bangladesh. De fleste av de fattige i verden bor i middelsinntekstland, for eksempel er 20% av befolkningen i Spania under fattigdomsgrensen i dag.

Overrekkelse til miljøvernministeren
Klimapanelet overrakte sin rapport til klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft på en pressekonferanse mandag 31. mars.

Klimapanelets rapport er et viktig grunnlag for vårt arbeid videre. Vi står foran en omfattende og krevende jobb for å nå de langsiktige målene. Vi må gjøre tiltak på tvers av fagområder. Utfasing av oljefyrer, utbygging av tog er eksempler på tiltak som er igangsatt i Norge. Vi må bidra til en større global omstilling. For å få til nødvendige endringer i samfunnet, trenger vi et tverrfaglig engasjement, sa klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft på en pressekonferanse i Miljødirektoratet mandag 31. mars.

I tillegg til Siri Eriksen har også Noragrics Andrei Marin og Handelshøyskolens Ståle Navrud bidratt til del to av klimarapporten - som henholdsvis bidragsyter og "review editor". Asuncion St. Clair, forskningsdirektør for Cicero og eksternt styremedlem for Noragric, er også en av hovedforfatterne i denne delen av rapporten. Les mer om NMBU forskeres bidrag til klimarapporten her.

Se Aftenpostens oppsummering av klimarapporten

Nytt fond?
Steinar Taubøll ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU, legger fram forslag om etablere et nytt fond for å møte de økende utfordringene med flom og skred. Forslaget springer ut av Taubølls forskning på de juridiske forhold rundt naturskader, erstatningsansvar og arealplanlegging. Les artikkelen i Teknisk Ukeblad

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:30