Mjøsen Skog fikk innovasjonspris

Prisen ble overrakt daglig leder Erik A. Dahl under årets CenBiodager.

Bioenergy Innovation Award belønner innovasjon og entreprenørskap med kommersielt potensial innen bioenergi. Det er CenBio, et nasjonalt forskningssenter innen bioenergi, som står bak prisen, som ble delt ut for første gang i 2011.

Fra venstre, Prisutdeler Rune Volla (Forskningsrdet), Berta Matas Gell (SINTEF/CenBio), prisvinner Erik A. Dahl  fra Mjsen Skog, Odd Jarle Skjelhaugen (NMBU/CenBio)
Fra venstre: Prisutdeler Rune Volla (Forskningsrådet), Berta Matas Gell (SINTEF/CenBio), prisvinner Erik A. Dahl fra Mjøsen Skog, Odd Jarle Skjelhaugen (NMBU/CenBio). Foto: Odd Jarle Skjelhaugen

Forskningsbasert nyvinning
Avdelingsdirektør i Forskningsrådet, Rune Volla, delte ut prisen som belønnet Mjøsen Skog for sitt arbeid med å bygge opp en solid verdikjede innen bioenergi.

– Mjøsen Skog scorer høyt både når det gjelder nytenkning, innovasjonsgrad og arbeidet skal være forskningsbasert, sa Volla under prisutdelingen.

– Mjøsen Skog har i løpet av få år bygd opp en industriell produksjonslinje for biobrensel fra skog. De har utviklet gode digitale kartløsninger og har arbeidet godt gjennom hele verdikjeden, fra stående skog og brenselsråstoff og fram til ferdig industrileveranse.

Ti års arbeid
For Erik A. Dahl i Mjøsen Skog var prisen en positiv overraskelse og en fin belønning for det langsiktige arbeidet skogeierandelslaget har lagt ned  i de siste ti årene. Han presiserte at de mottok prisen som en representant for ALLMA-gruppen som i tillegg til Mjøsen Skog består av AT Skog og Allskog.

– Allerede i 2005 startet vi utviklingen av et system for behandling av store mengder skoglige data og kartdata i vår virksomhet, det som i dag kalles ALLMA-systemet, forteller Erik A. Dahl.

ALLMA-systemet eies i fellesskap av Mjøsen skog, AT Skog og Allskog, og er det første web-baserte GIS-systemet i Norge som integrerer ajourholdte skogbruksplaner med driftsoperative funksjoner, og som samtidig fungerer som et dokumentasjonsverktøy. Et avgjørende punkt er at dette gjøres tilgjengelig i felt gjennom mobile løsninger.

– Å etablere en digital verdikjede har lenge vært en strategi for Mjøsen Skog. Vi mener dette er en viktig vei å gå for å utvikle bedre løsninger, samtidig som det er en overlevelsesbetingelse for industrier i et høykostland å utvikle verktøyer for  kostnadseffektiv produksjon.  Det er ganske viktig nå som skogbransjen har så store utfordringer, forklarer Erik A. Dahl.

Anne Guri Klvstad , Mjsen Skog benytter iPad med ALLMA for  planlegge tiltak i ungskogen.
Anne Guri Kløvstad , Mjøsen Skog benytter iPad med ALLMA for å planlegge tiltak i ungskogen. Foto: Anne Mæhlum, Mjøsen Skog

Tett kontakt med forskningsmiljøer
– Mjøsen Skog har blant annet samarbeidet med Campus Ås-miljøet når det gjelder bruk av flyfotografering og laserskanning av skog, det som kalles fjernmåling/flybåren laserskanning, i forbindelse med kartleggingen av skogressursene , forteller Odd Jarle Skjelhaugen, nestleder i CenBio.

Juryen påpeker dessuten at Mjøsen skog har vært initiativtaker og deltaker i mange andre forskningsprosjekter enn CenBio, og at Mjøsen skog aktivt har deltatt i nettverksbygging med andre aktører innen bioenergi.

–Vi har forsøkt å utnytte forskningsbasert kunnskap i en kommersiell sammenheng. Det er ikke alltid like enkelt, men gjennom systematisk kunnskapsoppbygging har vi, skritt for skritt, bygget opp en verdikjede for fornybar energi.

For Skjelhaugen, er arbeidet som Mjøsen Skog har utført av stor betydning for utviklingen av et norsk marked for bioenergiprodukter.

– Ja, fornybarsamfunnet eller lavkarbonsamfunnet krever mer fornybar energi. Skog er en viktig kilde til fornybar bioenergi. For at vi skal lykkes med å øke bruken og omfanget av bioenergi, og ikke minst biobrensel, er det svært viktig med slike suksesshistorier som Mjøsen skog viser.

– Tilveksten i norske skoger er så stor, og hogsten såpass lav, at det er økonomien og ikke økologien, som begrenser økt bruk av bioenergi fra skog, avslutter Skjelhaugen.

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:30