Ikke aktuelt med utbygging på Søråsjordet

- Vi ønsker å gå ut med en tydelig presisering, sier Sundli Tveit til Ås Avis, og understreker at NMBU ikke går inn for utbygging av Søråsjordet i inneværende styreperiode - som går fram til sommeren 2017.

I en pressemelding skriver hun videre:

"Tidligere NLH-rektor Ola M. Heide uttrykker sin bekymring rundt dette i et pent brev til ledelsen ved Universitetet via Østlandets Blad 26.03.2014 og Ås avis den 28.03.2014. Her tar han opp det han kaller "Kortsiktig kremmerfilosofi eller langsiktig ressurs- og miljøtenkning ved NMBU?" Dette krever et klart tilsvar. Og la meg svare tydelig på dette med en gang. Som rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) kommer jeg ikke til fremme forslag om salg av Søråsjordet.

"NMBU som stor grunneier i Ås kommune, har og vil videreføre et godt samarbeid med kommunen om utvikling av Ås sentrum. Ås sentrum skal vokse i årene som kommer, og vi er i god dialog med kommunen om mulig utvikling på andre aktuelle arealer nær sentrum. I denne utviklingen er det en rekke hensyn som må veies, blant annet stedsutviklingshensyn, rikspolitiske retningslinjer og klimahensyn, miljøhensyn, jordvernhensyn, universitetets eget behov for arealer til egen forskning og undervisning, omdømmehensyn og selvsagt økonomiske hensyn.

NMBUs visjon er "Kunnskap for livet", og vi skal bidra til sikre fremtidens livsgrunnlag og en bærekraftig utvikling. Etter en helhetsvurdering, er det altså ikke aktuelt fremme forslag om bygge på Søråsjordet i inneværende styreperiode."

Srsfeltet
Søråsfeltet. Foto: Signe Kroken
Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:30