Positivt overrasket over FNs klimapanel

- Jeg var litt småskeptisk før jeg startet, men det var en veldig ryddig prosess. Jeg synes den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel er et godt vitenskapelig grunnlag for de internasjonale klimaforhandlingene, sier Ståle Navrud, professor i samfunnsøkonomi ved NMBU Handelshøyskolen.

Populært foredrag
Navrud var det som kalles "Review Editor"  av kapittelet «Economics of Adaptation» (Lønnsomheten av tilpasning til klimaendringene) i delrapport 2 fra Klimapanelet.

Delrapport 2 fokuserer på hva konsekvensene av klimaendringene blir for de ulike deler av verden,  hvordan en kan tilpasse seg klimaendringer og hvor sårbare vi er for dem, og ble presentert 31. mars. Onsdag innledet Navrud om Klimarapporten og arbeidet med den for fullstappet arrangement i regi av økonomistudentenes linjeforening Optimum ved NMBU Handelshøyskolen.

Fokus Klima: Stle Navrud
Fokus Klima: Ståle Navrud. Foto: Jan Erik Solberg Johansen, www.avetisstudio.no

- Det var veldig spennende å se hvordan denne prosessen [rapportskrivingen] er fra innsiden. Og det er jo veldig mange flinke folk med, sa Navrud, og viste til møter med  300 forskere fra 70 land som bidrar i til delrapport 2.

- Tydeligere rapport enn noensinne
Rapportens 30 kapitler har også vært gjennom to runder med kommentarer, én runde med eksperter og én runde med myndigheter og eksperter. Navruds rolle som "Review editor" var å se gjennom alle disse kommentarene og sørge for at de ble besvart av forfatterteamet. Det var totalt  1050 kommentarer, for det meste  om utelatt litteratur, til Navruds kapittel; og  samlet sett ca.50.000 kommentarer, for hele delrapport 2.

Klimapanelets ekspertpanel av forskere gjør ikke noen egen, ny forskning for rapporten, men samler sammen forskning som allerede er publisert  og presenterer sin vurdering av denne forskningen. Det er regjeringene i de forskjellige landene som nominerer eksperter til panelet, mens IPPC velger ut eksperter fra disse nominasjonene.  

Navrud påpeker at forhandlerne for FNs klimakonvensjon  nå får en rapport som er klarere og tydelige enn noen gang.

- En fordel at vi alle berøres av klimaendringene
- Jeg tror det som er veldig viktig med denne rapporten er at den sier at alle blir berørt. Både byer og landsbygda, og alle regioner får noen negative konsekvenser av klimaendringene, direkte for eksempel gjennom hyppigere ekstremvær (som gir bl.a. flommer) eller indirekte gjennom for eksempel redusert matvarehandel etter omfattende tørke i viktige jordbruksområder. Klimarelatert risiko er en kombinasjon av de klimatiske farer som truer, hvor eksponerte vi er og hvor sårbare vi er. Denne risikoen kommer på toppen av alle andre risiki vi er utsatt for, og denne økte samlede risikoen må vi håndtere, sa Navrud, og fortsatte:

- Det er derfor en ”fordel” at vi føler klimaendringene både på egen kropp og på egen lommebok for tidlig å se viktigheten av både å redusere våre klimagassutslipp og å tilpasse oss klimaendringer fra de utslipp vi allerede har hatt.

Han ga uttrykk for håp om at dette vil bidra til å skape oppslutning om å iverksette politiske løsninger som kan redusere utslipp av klimaendringene før handlingsrommet vårt blir så redusert at løsningene blir mye dyrere enn i dag.  

Den tredje og siste delrapporten fra FNs Klimarapport, presenteres førstkommende  søndag.

Får vite mer om kostnadsoverslag på Palmesøndag
Den omhandler hva vi kan gjøre for redusere klimagassutslipp og hva disse klimatiltakene koster.

Under onsdagens foredrag på NMBU Handelshøyskolen fikk Navrud spørsmål om han trodde det var realistisk at vi vil klare å kutte utslipp nok til å forhindre voldsomme klimaendringer som forventes om den globale middeltemperaturen øker med mer enn 2-gradersmålet og opp mot 4-6 C.

- Teknisk og økonomisk er det mulig å redusere utslippene nok, men det har sin pris – de kostnadsoverslagene vil vi få vite mer om i delrapporten som legges frem på palmesøndag. Men dette er et politisk spørsmål  det er opp til Klimaforhandlingene og dens deltagere å avgjøre. Klimapanelets rapport er det vitenskapelige grunnlaget for forhandlingene, sa Navrud.

Stle Navrud, professor i samfunnskonomi ved NMBU Handelshyskolen, innledet for fullstappet rom da Linjeforeningen Optimum inviterte til foredrag om FNs klimarapport.
Ståle Navrud, professor i samfunnsøkonomi ved NMBU Handelshøyskolen, innledet for fullstappet rom da Linjeforeningen Optimum inviterte til foredrag om FNs klimarapport. Foto: Håkon Sparre
Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:30