Utdanning for morgendagens reiseliv

Kronikken under er også publisert hos den nå nedlagte Reiselivsavisen.

Bærekraft, gode naturopplevelser, og levende distrikter er ifølge Norges reiselivsstrategi, sentrale stikkord for at norsk reiseliv skal lykkes som satsingsnæring framover. En ny forskningsstudie indikerer imidlertid at få studiesteder tilbyr den helhetlige kompetansen som morgendagens reiseliv trenger.

Naturbasert.Reiselivet i Norge omsetter for om lag 140 milliarder kroner og gir 225.000 arbeidsplasser.

Det naturbaserte reiselivet er ifølge verdens turismeorganisasjon den sektoren i reiselivet som vokser raskest. Norges landskap med fjell, fjorder og relativt urørt natur er derfor grunnen til at naturopplevelser og naturbasert reiseliv står sentralt i reiselivstrategien. Den naturbaserte reiselivsnæringen omfatter bedrifter og organisasjoner med virksomhet primært rettet mot mennesker som besøker naturområder utenfor sine vanlige omgivelser. Her er både bedrifter, miljø- og friluftslivsorganisasjoner, grunneiere, og offentlig miljøforvaltning representert. Følgelig er de ulike aktørenes involvering i, og jobbmulighetene innenfor, det naturbaserte reiselivet mer varierte og mangesidige enn i det såkalte tradisjonelle reiselivet, som gjerne har fokus på overnatting og servering.

Sammensatt kompetanse. Det naturbaserte reiselivet omfatter kompetanse innen reiseliv, aktivitet og naturforvaltning. De gode opplevelsene krever kunnskap om formidling og tilrettelegging. Produktutvikling og kreativitet er nødvendig for å utvikle, og kunne ta betalt for, attraktive aktiviteter i norsk natur, som allemannsretten gir alle fri tilgang til. I tillegg skal bærekraftprinsippene ivaretas. Bedriftene skal være økonomisk levedyktige, ta vare på natur og miljø, og bidra til utvikling av gode lokalsamfunn. Ytterligere spesialkompetanse kreves av den som satser i nisjemarkedet. Fuglesafari, toppturer eller økoturisme tiltrekker seg kunnskapsrike gjester med forventninger om reiselivsprodukter av høy kvalitet.

Bedriftenes behov. En studie fra NMBU anslår at Norge har anslagsvis 3000 bedrifter som tilbyr og tar betalt for guidede eller tilrettelagte aktiviteter i naturen. Mange av disse naturbaserte reiselivsbedriftene er små og har begrensede ressurser, men skal likevel levere sammensatte produkter til et krevende marked. Kun halvparten er medlemmer av formelle nettverk som destinasjonsselskaper eller interesseorganisasjoner. I vår undersøkelse rapporterer bedriftene at de eksempelvis trenger kompetanse i formidling, naturforvaltning og språk. Samtidig tillater ikke økonomien at man ansetter nye medarbeidere. Kompetansen må samles på de ansatte man har eller den må hentes inn fra rådgivingsapparatet.

Dagens utdanningstilbud. I en ny studie publisert i tidsskriftet Utmark kartla vi de studietilbud på høgskole- og universitetsnivå som utdanner kandidater til det naturbaserte reiselivet. Studier i reiseliv, friluftsliv, naturforvaltning, opplevelsesøkonomi og næringsutvikling ble gjennomgått. Resultatene viser at utdanningsinstitusjonene holder seg til de tradisjonelle disiplinene. Reiselivsstudentene lærer om økonomi, administrasjon, hotell og servering, friluftslivstudentene om aktivitet og formidling, og naturforvalterne om vern og forvaltning. Det er noen få utdanningsløp som tilnærmingsvis dekker helheten i det naturbaserte reiselivet.

Den naturbaserte reiselivspraktiker. Eksempelvis tilbyr Høgskolen i Telemark bachelorgrad i friluftsliv, kultur- og naturveiledning. Universitetet i Tromsø utdanner arktiske naturguider med kompetanse innen friluftsliv, reiseliv og natur. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU) utdanner masterstudenter i naturbasert reiseliv med kompetanse i reiseliv, naturforvaltning, entreprenørskap og samfunnskunnskap. Om få år ser vi kanskje den første naturbaserte reiselivspraktiker, kandidaten som vet hvordan man utvikler, selger og gjennomfører attraktive reiselivsaktiviteter på naturens og samfunnets premisser.

Morgendagens utdanning. NMBU styrker nå utdanning og forskning med ansettelse av Norges første professor i naturbasert reiseliv. En drøy måned før søknadsfristen 1. juni opplever vi også en dobling i antall førsteprioritetssøkere til masteren i naturbasert reiseliv sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det indikerer at studentene har fått øynene opp for de mange spennende og varierte jobbmulighetene som finnes i det naturbaserte reiselivet. Flere studiesteder gjør tilsvarende grep ved at studienes innhold utvikles og tilpasses kompleksiteten i denne delen av reiselivet. Utdanningssektoren bidrar på denne måten til at reiselivet kan ta ut mer av verdien i det som for mange turister er «reason to go» til Norge: de intense og attraktive naturopplevelsene.

Rafting er en typisk naturbasert reiselivsaktivitet. Her er studenter fra masterprogrammet naturbasert reiseliv p s p utferd og besk hos aktivitetsbedriften Serious Fun i Dagali.
Rafting er en typisk naturbasert reiselivsaktivitet. Her er studenter fra masterprogrammet naturbasert reiseliv på utferd og besøk hos aktivitetsbedriften Serious Fun i Dagali.
Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:29