NMBU brukte likestillingspris til professorater for kvinner

I fjor sommer fikk det som da het Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) tildelt Likestillingsprisen for 2012 av Kunnskapsdepartementet (fra nyttår ble som kjent UMB slått sammen med NVH til NMBU).

Universitetsledelsen besluttet at det meste av prispengene på to millioner skulle brukes til å kalle spesielt godt kvalifiserte kvinner til professor II- eller 1.amanuensisII-stillinger på fagområder med lav kvinneandel. Universitetet i Tromsø (UIT) har tidligere hatt positive erfaringer med en tilsvarende ordning.

Mens næringslivet bruker headhunting, kan akademia bruke kalling, noe som betyr at man blir direktetilsatt og at stillingene ikke blir utlyst på vanlig måte. Ifølge Universitetsloven er det tillatt når særlige grunner foreligger.

– For oss har disse stillingene vært viktige for å skape rollemodeller innen fagområder hvor vi har få eller ingen kvinner, som for eksempel innen tekniske og økonomiske fag. Kalling er et relativt dyrt tiltak, men likestillingsprisen gjorde det mulig å prioritere dette, sier NMBU-rektor og tidligere leder av likestillingskomiteen ved universitetet, Mari Sundli Tveit.

Seks kvinner ble kalt til professor II. NMBU Handelshøyskolen fikk støtte til én stilling, Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) fikk støtte til to stillinger, Institutt for naturforvaltning (INA) fikk støtte til én stilling, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) fikk støtte til én stilling og Institutt for landskapsplanlegging (ILP) fikk støtte til én stilling. Dette tilsvarte 1.8 millioner.

I tillegg ble det brukt penger på et opprykksseminar for 15 kvinnelige førsteamanuenser fra ulike fagområder og til ett ekstra kvalifiseringsstipend.

Les også Kjønnsbalanse i forskning (Kif) sin sak om hvordan forskjellige universiteter har brukt disse prispengene

Mari Sundli Tveit

NMBU-rektor Mari Sundli Tveit mener det er viktig med gode kvinnelige rollemodeller.

Foto
Håkon Sparre

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:29