Norsk landskapsarkitektur: Velkommen til åpning av ILPs fagsamling

For å markere åpningen av fagsamlingen, inviterer Institutt for landskapsplanlegging (ILP) til en faglig samling 14. mai 13:00 i Meieribygget på NMBU, Campus Ås.

Se invitasjon og kart her.

- Fagsamlingen representerer en kjempeinnsats for forskning og undervisning innen landskapsarkitektur. Vi har allerede en del forespørsler fra eksterne landskapsarkitekter og forvaltningen om å få tilgang. Samlingen vil tjene som referansegrunnlag for dagens undervisning, formilde vår særegne norske fagtradisjon og bidra til ytterligere forskning på feltet, sier Annegreth Dietze-Schirdewahn, førsteamanuensis ved ILP og prosjektleder for arbeidet med fagsamlingen.

En skattkiste for forskning og undervisning innen landskapsarkitektur

Landskapsarkitektutdannelsen ved ILP, et institutt ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), er nest eldst i verden, og det er noe av det som gjør fagsamlingen som åpnes 14. mai så unik.

Bildet viser: Gruppe studenter i veksthus

Bildet er også med i NLHs jubileumsbok 100 år 1959 og da med følgende tekst under bildet : Nye veksthus ble bygget 1897  1900. De tjente omfattende formål og innholdt blant annet en ganske rikholdig plantesamling av hensyn til undervisningen. (Kullet 1902- 04) og det kan stemme godt for da var det en dame på hagebrukslinjen nemlig Sophie Frølich. Den første kvinnelige studenten ved NLH. Det var 3 mannlige studenter på kullet; Jon Hjelde, Olav Skard og Iver Øverby, hvem de to andre på bilde er vet jeg ikke, men regner med at det er en lærer og assistent. 
Olav Skard ble senere professor her ved NLH

En toårig hagebruksutdanning med plass til 6 elever ble satt i gang ved daværende Norges Landbrukshøiskole (NLH) i 1887.

Foto
Ukjent @ NLH

ILP har elevarbeider som er ca. 100 år gamle og et omfangsrikt professorarkiv som blant annet inneholder kart, planer og fotografier. Den historiske fagsamlingen ILP åpner denne måneden er en av svært få slike fagspesifikke innen faget landskapsarkitektur i hele verden.

- I Norge har vi arkitekturmuseet som tar vare på norsk arkitekturhistorie. Inspirasjonen til vår samlingen fikk jeg i Sveits, på Høgskole i Rapperswil som også er en av støttespillerne i vårt prosjekt. Men jeg har ikke funnet denne typen fagspesifikke samlinger i andre europeiske land enn Sveits, forteller Dietze-Schirdewahn.

En reise i norsk landskapsarkitektur

ILPs fagsamling inneholder mye spennende dokumentasjon på hvordan sentrale norske landskapsarkitekter har tenkt opp gjennom årene: Om alt fra sentrale forhold som gjenreisningen av Norge til lokale idrettsanlegg – ispedd en og annen kontrovers fagutøvere i mellom.

Blant annet inneholder samlingen arbeidene til Olav Moen hadde en stor konflikt med Gustav Vigeland. Moen syntes at det Vigeland produserte, i alle fall når det gjaldt parkdesign, ikke holdt mål. Selv anla Moen blant annet fase to av Campusparken på Campus Ås ved NMBU.

Utviklingen av Ås sentrum fra 1900 – 1960 er også blant mange interessante caser man finner i den nye samlingen.

Professor Olav Moen anla blant annet fase to av Campusparken p Campus s ved NMBU.
Professor Olav Moen anla blant annet fase to av Campusparken på Campus Ås ved NMBU. Foto: NMBU

Har digitalisert viktig kulturarv

Totalt samler fagsamlingen, en arv etter sentrale professorer i faget som ILP har systematisert og delvis digitalisert, svært verdifulle data for forskning på norsk landskapsarkitekturs historie.

Det er laget registre for fagsamlingen slik at man kan søke i årstall, navn osv. Registrene er digitale og instituttet har også digitalisert flere hundre kart. På sikt vil alt det viktigste bli digitalisert.

Etter anbefaling har ILP brukt ASTA til registrering av dette materialet, som er den samme løsningen som Riksarkivet bruker. Stiftelsen ASTA er en avdeling på Riksarkivet og har gjort en del av jobben med å registrere dette materialet.

Annegreth Dietze sorterer historiske hagekart<br />
Annegreth Dietze sorterer historiske hagekart
Foto: Kjersti Sørlie Rimer
Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 28. February 2018 - 10:27