Åpnet unikt historisk arkiv for norsk landskapsarkitektur

Fagsamling som ble åpnet denne uken inneholder blant annet professorarkiver, plantegninger og elevarbeider fra de siste 100 årene i norsk landskapsarkitektur. Det er også laget digitale registre for arkivet slik at man kan søke på ting som årstall eller navn.

- Samlingen viser at arkiv kan være viktig forskningsinfrastruktur, sa Annegreth Dietze-Schirdewahn, førsteamanuensis ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP) og prosjektleder for arbeidet med fagsamlingen, under den offisielle åpningen.

Annegreth Dietze-Schirdewahn, frsteamanuensis ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP) og prosjektleder for arbeidet med ILPs fagsamling, under den offisielle pningen av fagsamlingen.
Annegreth Dietze-Schirdewahn, førsteamanuensis ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP) og prosjektleder for arbeidet med ILPs fagsamling, under den offisielle åpningen av fagsamlingen. Foto: Håkon Sparre

 

Eksempelvis har både hennes egen og Bjørn Anders Fredriksens doktorgrader grunnlag i deler av materialet som inngår i den nye fagsamlingen, en samling som har blitt muliggjort med støtte fra daværende UMBs midler til forskningsinfrastruktur.

Tidligere UMB ble som kjent slått sammen med tidligere NVH til Norges miljø- og biovitenskap (NMBU) fra nyttår av.

I den nye samlingen inngår alt fra planer for parkdesign og idrettsanlegg over hele landet til utviklingen av Ås sentrum.

Landskapsarkitektutdannelsen ved ILP, et institutt ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), er nest eldst i verden, og det er noe av det som gjør fagsamlingen så unik.

- Gratulerer til Annegreth og til forskningsgruppen til med en kjempeprestasjon, sa dekan Eva Falleth under åpningen.

Hun understreket at arkivet bidrar til å synliggjøre bredden i fagfeltene på universitetet.

Dekan ved SamVit, Eva Falleth, pner den nye fagsamlingen ved ILP, et unikt historisk arkiv over norsk landskapsarkitektur.
Dekan Eva Falleth, åpner den nye fagsamlingen ved ILP, et unikt historisk arkiv over norsk landskapsarkitektur. Foto: Håkon Sparre
 

- En gammel professor ved ILP fortalte meg en gang at "flyttingen er en kulturhistorisk katastrofe"... Vi kan vel si vi har klart å avverge en kulturhistorisk katastrofe med dette arkivet, sa Dietze-Schirdewahn.

Sitatet henspilte på hvordan verdifulle ting, som kan være viktig kulturarv, lett kan bli kastet i store flytteprosesser.

- Samlingen vil tjene som referansegrunnlag for dagens undervisning, formilde vår særegne norske fagtradisjon og bidra til ytterligere forskning på feltet, sa Dietze-Schirdewahn.

Hun understreket også at det er mange som fortjener en stor takk for bistand til å få på plass arkivet – alt fra universitetsledelse som har bidratt med midler til vaktmestere som har bidratt med å flytte alt materialet som inngår i arkivet.

Les mer om fagsamlingen her.

 

Ivrig diskusjon rundt en eldre plantegning for parken ved det som n er blitt NMBU under pningen av ILPs fagsamling for norsk landskapsarkitektur.
Ivrig diskusjon rundt en eldre plantegning for parken under åpningen av ILPs fagsamling for norsk landskapsarkitektur. Foto: Håkon Sparre

 

 

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 18. mars 2022 - 12:33