Startskudd for enzymjakt

– Vi ønsker å styrke kompetansen på bruk av enzymer i grønne prosesser, og få mer kunnskap om hvordan man kan høste av biodiversiteten på en effektiv måte, sier forsker Vincent Eijsink ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Enzymer er katalysatorer
Eijsink leder et nasjonalt forskningsprosjekt, NorZymeD, som nylig fikk bevilgning fra Biotek 2021-programmet, som er en av de store nye satsinger i Norges forskningsråd.

I dette forskningsprosjekt samles seks forskningsinstitusjoner og to bedrifter for å utvikle konkurransedyktig enzymteknologi for å utnytte norsk biomasse.

Målet er å øke verdiskapingen i norsk biobasert industrien.Med naturens egne verktøy skal forskerne skape en god bioøkonomi, basert på bærekraftige, miljøvennlige og lønnsomme prosesser.

Enzymer finnes i alle levende celler og setter cellene i stand til å utføre og regulere kjemiske reaksjoner som er nødvendige for cellens livsprosesser. Enzymer fungerer med andre ord som en katalysator, som får kjemiske reaksjoner til i skje.

Et eksempel man kjenner igjen fra reklame, er vaskemiddel med enzymer. Disse enzymene er utviklet for å fjerne flekker ved lav temperatur.

Et annet eksempel er bruk av enzymer for å frigjøre sukkeret i planter og trær, som så kan omdannes til biodrivstoff (såkalt annengenerasjons drivstoff). 

Enzymer bryter ned cellulose til enkeltsukker, og enkeltsukkere kan man omdanne til etanol eller metan. Slike nedbrytingsprosesser foregår under milde betingelser, uten bruk av farlige kjemikalier og med lite uønsket avfall etter endt prosess.

Partnere med ulike oppgaver
I prosjektet er en viktig oppgave å finne og identifisere de rette enzymene.  Universitetet i Bergen leter i varme kilder på havbunnen utenfor vestlandskysten, mens Universitetet i Tromsø leter etter enzymer i arktiske strøk. Begge partnere har lang tradisjon i denne typen bioprospektering.

Noen av prosjektdeltakerne har sin styrke i å produsere enzymer, og gjøre dem mer effektive og stabile. SINTEF, Uni Research i Bergen og UMB har kompetanse på dette området. Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen har ansvar for å se på hele prosessen med bruk av enzymer. Er prosessene miljøvennlige og etiske, og hvordan ser miljøregnskapet ut?

Nyttig for industrien
Borregaard og Marine Bioproducts vil bidra til å drive prosjektet i en retning som fører til at norsk industri kan nyte godt av resultatene. Samspillet med industrien vil føre til at nye ideer raskt vil finne veien til industriell evaluering, og forskerne håper å kunne finne nye anvendelsesområder for enzymteknologi til norske forhold.

– Jeg har tro på at vi i løpet av prosjektperioden vil kunne klare å finne effektive enzymer for både landbasert og marin sektor. Klarer vi å skape lønnsomme grønne prosesser for å utnytte Norges biomasse bedre, vil det bety mye for industrien, sier professor Vincent Eijsink.

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:36