Milliardindustri av rekeskall

Onsdag 31. oktober arrangerte Innovasjon Norge en konkurranse under Gründerdagen på Inspiria science senter i Sarpsborg.

Vant forskerpris
I skarp konkurranse med 20 andre påmeldte prosjekter vant  Berit Bjugan Aam 200 000 blanke kroner for sitt arbeid med  enzymteknologi og utvikling av bruksområder for reke- og krabbeskall. Hun har sammen med sine kollegaer på Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap utviklet et miljøvennlig soppmiddel til bruk i landbruket.

Her mottar Berit Bjugan Aam (til h.) prisen fra leder av Innovasjon Norges Oslo, Akershus og stfoldkontor, Toril Mlmen.
Her mottar Berit Bjugan Aam (til h.) prisen fra leder av Innovasjon Norges Oslo, Akershus og Østfoldkontor, Toril Mølmen. Foto: Silje Katinka Jansen

– Jeg er naturligvis kjempeglad for denne prisen. Det er en super annerkjennelse av vårt arbeid. Vi skal nå etablere en bedrift og pengene vil komme godt med i det videre arbeidet med produktet. Vi skal i første omgang oppskalere produksjonen og teste produktet i feltforsøk til sommeren, sier Aam.

Prisen er fra Innovasjon Norges side ment som et tilskudd til etablering av en ny bedrift.

Sprøyting av åkeren
Å bruke rekeskall for å erstatte dagens plantevernmidler har åpenbare fordeler. Det er mange svært giftige produkter til bruk i landbruket nå, og 18 000 bønder dør hvert år etter å ha blitt forgiftet av ulike pesticider. I tillegg utsettes tre millioner mennesker for alvorlig forgiftning hvert år. Det viser tall fra WHO.

På grunn av blant annet dette skal mange av de etablerte produktene fases ut innen 2015, opplyser forskeren:

– Plantevernmiddel utvunnet fra rekeskall er et meget godt egnet alternativ. Rekeskall er det nok av; hvert år produseres det rundt en milliard tonn kitin i havet.

Masseproduksjon neste
Forskergruppen har sendt inn patentsøknad til det norske Patentstyret på oppfinnelsen og forventer positivt svar derfra. Det neste som skjer er etablering av et selskap som skal produsere og selge plantevernmiddel-produktet.

– Vi har god tro på at dette. Middelet kan produseres i form av et rimelig og lagringsstabilt pulver som hemmer veksten av bakterier og sopp. Middelet er også et organisk materiale som brytes ned naturlig – og mer potent enn dagens produkter, sier en entusiastisk Berit Bjugan Aam.

Et hav av muligheter
Mye tyder på at biomasse fra reke- og krabbeskall kan nyttiggjøres på en rekke andre områder.

Aam opplyser at ”enzym-teamet” ved NMBU samarbeider med forskerteam andre steder i verden om studier av reke- og krabbeskall som kan omdannes til medisin for astma, hemme veksten av kreftsvulster og dessuten sårheling og beinvekst. 

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:36