Hvordan bioøkonomien kan bli den nye oljen

«OECD spår at bioøkonomien vil være et bærende element for Europas økonomi innen 40 år. På mange måter står vi overfor en ny industriell revolusjon. Norge har gode forutsetninger for å hevde seg denne utviklingen, men det må tas aktive grep for å forløse potensialet,» heter det i omtalen av BioVerdi-prosjektet.

Med BioVerdi-prosjektet har 50 sentrale aktører fra de fire bionæringene (helse, marin, landbruk og industriell bioteknologi) gått sammen. Deltakerne er representanter for bedriftene og kapitalmiljøene, universiteter og andre FoU-miljøer, TTO’er og forsknings- og kunnskapsparker.

Øystein Lie, dekan for fakultetet for Veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) ved NMBU, har vært prosjektleder for prosjektet.

Prosjektet fremmer en kunnskapsstrategi og fremsetter i tillegg konkrete anbefalinger for å styrke nasjonens innovasjonsevne, noe som er en forutsetning for å kunne bygge den norske bioøkonomien: «Den nye oljen».  Deltakerne har sammen utført en omfattende utredning, og det er resultatene av dette arbeidet som nå foreligger:

BioVerdi-rapporten gir konkrete forslag på hvordan man med en bevisst politikk og samarbeid mellom aktørene og sektorene kan utløse potensialet i de norske bionæringene. Rapporten presenterer en liste med tiltak som alle prosjektpartnerne stiller seg bak

Prosjektet overleverer sin rapport til næringsminister Monica Mæland i lanseringskonferansen for BioVerdi-rapporten i Forskningsparken tirsdag. Rektor ved Universitetet i Oslo (UIO) og leder av styringskomiteen for BioVerdi Ole Petter Ottersen og NMBUs Vincent Eijsink er blant de andre innlederne.

Se programmet for lanseringskonferansen her.

NMBU har ledende forskning innen områdene som berøres av BioVerdi-rapporten. Blant annet har enzymforskningen ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) vært en premissleverandør for innovasjon innen biodrivstoff og hvordan det vi i dag kaller "avfall" kan foredles slik at det kan erstatte petroleumsbaserte produkter.   

For mer om NMBUs forskning på området, se blant annet:

I fremtiden spiser vi trær

Gull og grønne skoger

Våre venner enzymene

Etter oljealderen

Milliardindustri av rekeskall

Soppfri avling med rekeskall

Startskudd for enzymjakt

Nye oppdagelser om superenzym

Margareth Øverland – fiskefôrforskeren

Revolusjonerer fiskefôret

 

Published 10. september 2014 - 10:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:29